SGKJ-Nieuwsbrief 54

Datum

Beste vrienden en belangstellenden,
Hij is er weer, de Nieuwsbrief van de SGKJ. Wilt u meer weten over kinder- en jeugdliteratuur? In de Nieuwsbrief vindt u altijd tips om uw kennis te verdiepen. Dit keer de toegang tot historisch populair drukwerk in Europa, alle tijdschriften in Delpher en de beschrijvingen van kinder- en jeugdliteratuur in het CBK.
Over Winnetou, zendingsverhalen, Marten Toonder en Phiny Dick, Leif de Noorman, Dick Matena, fotografie, Puk en Muk, leren over religie en twee tentoonstellingen: u vindt het allemaal in deze nieuwsbrief.
Janneke van der Veer bespreekt uitgebreid het boek "Springlevend: Hoe klassieke boeken van betekenis veranderen". In de studiedag van 12 april 2024 zal Saskia de Bodt hier uitgebreid op ingaan.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries