SGKJ-Nieuwsbrief 51

Datum

Beste vrienden,
De redactie heeft weer een boeiende Nieuwsbrief het licht doen zien. Verslagen, onderscheidingen en maatschappelijke ontwikkelingen in kinderboeken zijn een greep uit de veelkleurige inhoud. Veel leesplezier en inspiratie.
Met vriendelijke groeten,
Lineke de Vries, secretaris