SGKJ-Berichten - najaar 2023

Datum

Beste vrienden,
Met veel genoegen stuur ik u nummer 105 van ons SGKJ-tijdschrift. Een mooi interview met Bea Ros, Boeiende artikelen naar aanleiding van onze studiedag over tweelingen en andere duo's. en artikelen gewijd aan zigeuners en A.D. Hildebrand. Het is wederom een gevarieerd geheel.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries