Najaarsstudiedag 2023

Datum

Beste mensen,
Op 10 november organiseert de SGKJ weer een studiedag met als titel:"Koloniale jeugdboeken vanuit hedendaags perspectief". Deze keer is dat in Leiden. U kunt zich nog aanmelden tot 1 november aanstaande. In de bijgevoegde uitnodiging ziet u meer. Als u zich al heeft opgegeven, dan hoeft u dat natuurlijk niet opnieuw te doen. We hopen zoveel mogelijk vrienden en belangstellenden te zien.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur, Lineke de Vries

Link naar het programma: http://www.hetoudekinderboek.nl/nieuws/uitnodiging-studiedag-najaar-2023