Najaarsexcursie 21 september 2023

Datum

 

Beste mensen,

Op 1 september is er een excursie van de SGKJ naar Allard Pierson. Hier ziet u het programma en verdere informatie. Voor zover u dat nog niet hebt gedaan kunt u zich nog aanmelden. In verband met de organisatie zien we graag dat u dat voor 10 september doet.

We hopen velen van u te zien.

Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries