Van Abbemuseum

Van Abbemuseum, Eindhoven
www.vanabbemuseum.nl
Contactpersoon: [naam en email]

Collectie

Het Van Abbemuseum is één van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Een onderdeel van het museum is de Lemmens en Stommels (LS) collectie. Deze verzameling van ruim 13.500 titels bestaat onder meer uit kunstenaarsboeken, kinderboeken en tijdschriften en is in 2012 aan het museum geschonken door Albert Lemmens en Serge Stommels, omdat het museum veel aandacht besteed aan de Russische kunst van de 20ste eeuw. De collectie bevat een aantal door Russische kunstenaars gemaakte kinderboeken.

Nederland was het eerste land ter wereld waar een selectie Russische kinderboeken werden vertaald. In november 1929, een half jaar na een tentoonstelling van Sovjetkinderboeken in het Stedelijk museum, waren zo’n 4.000 exemplaren vertaalde uitgaven verkocht. In Nederland werden tussen 1929 en 1931 acht boekjes uitgegeven, in Vlaanderen tussen 1929 en 1930 zes en in Wallonië in 1931 twee. Eind 1930 waren er maar liefst 63.000 Russische kinderboeken in Nederland en België verkocht.

Toegankelijkheid

Het museum beschikt over een gratis toegankelijke vakbibliotheek op het gebied van moderne en hedendaagse beeldende kunst. De gehele bibliotheek beschikt over ruim 140.000 titels waaronder boeken, catalogi en (kunst)tijdschriften en heeft een leeszaal met digitale faciliteiten en een studiebioscoop. Materiaal kan van tevoren aangevraagd worden. De LS-collectie is op dit moment in bewerking en niet voor het brede publiek toegankelijk. Op termijn zal een deel van de collectie na bewerking voor het publiek via de online bibliotheekcatalogus op http://vubis.vanabbe.nl toegankelijk worden.

Tentoonstellingen

Regelmatig wordt in het museum extra aandacht gegeven aan een facet uit de LS collectie. De bibliotheek programmeert ook eigen bibliotheektentoonstellingen. Het in bruikleen geven van werken aan collega-museu en- instellingen voor een tijdelijke tentoonstelling is mogelijk. Zie daarvoor de bruikleenprocedure.

Literatuur over de collectie