Museum 't Oude Slot

Museum ’t Oude Slot, Veldhoven
www.museumoudeslot.nl
Contactpersoon: Roos Boink (prenten)

Collectie

Museum ’t Oude Slot is geopend in 1964 en bezit drie soorten collecties. Aanvankelijk was het een streekmuseum dat kon beschikken over een collectie gebruiksvoorwerpen uit het vroegere leven in de Kempen in bruikleen van de stichting Maas-Rooijakkers. In de komende periode zal een klein deel van deze collectie eigendom van het museum worden en wordt invulling gegeven aan “de collectie Veldhoven & De Kempen”. Aan de rijke cultuurhistorie van het gebied, zoals grafheuvels en urnenvelden uit het Neolithicum en de Midden Bronstijd, dankt het museum een bescheiden verzameling archeologische objecten. De derde collectie bestaat uit een belangwekkende collectie prenten en ander eenbladig drukwerk. Deze zijn merendeels afkomstig uit de collectie Maas-Rooijakkers. Met steun van de gemeente Veldhoven en de Brabantse Museum Stichting is de collectie in 2008 aangekocht.

De prenten zijn voornamelijk volksprenten uit de periode 17e eeuw tot en met begin 20e eeuw en afkomstig van zowel Nederlandse en Belgische als Franse, Duitse en Spaanse drukkers. Het andere eenbladige drukwerk was voor een belangrijk deel bestemd voor gebruik door katholieken: herinneringen aan de Eerste Communie, echtheidsverklaringen van relikwieën, bedevaartvaantjes, enz. Daarnaast is er divers profaan drukwerk aanwezig zoals: liedbladen voor bruiloften en carnaval, knipsels en prikwerk, pamfletten met waarschuwingen voor veeziektes, etsen, gravures en steendrukken met diverse thematieken. Incidenteel krijgt het museum volksprenten en ander grafisch werk geschonken.

Een topstuk is een kist, gemaakt tussen 1750 en 1800, voor het bewaren van kleding en kleine persoonlijke spullen. Het is een zogenaamde tuugkist. In de deksel zijn drie volksprenten geplakt met religieuze afbeeldingen en een waterverftekening van het Laatste Oordeel, gemaakt door Alfred Braekman uit Gorssel, gedateerd 1798.

Sociëteit ‘In Den Witten Handschoen’
In de zomer van 2018 hebben de kunstenaars Stijn Peeters en Jan Dams de kunstsociëteit ‘In Den Witten Handschoen’ opgericht. Deze heeft het museum als thuisbasis. Het doel van de sociëteit is het ontsluiten van de prentcollectie en een serieus podium te worden voor moderne hedendaagse kunst. Inmiddels vonden twee exposities bij ons plaats: ‘Over volksprenten en actuele beeldtaal’ en ‘Over volksprenten en actuele beeldtaal de 2Deditie’. Zestien hedendaagse kunstenaars gingen de uitdaging aan om zich ieder vanuit eigen invalshoek te laten inspireren door de prentcollectie van het museum. Gekoppeld aan deze exposities zijn lezingen en demonstraties gehouden.

Toegankelijkheid

Op verzoek en na afspraak via info@museumoudeslot.nl kunnen prenten fysiek bekeken worden. Alle prenten en ander grafisch materiaal in de collectie zijn in Adlib software geregistreerd. Momenteel wordt in een lopend project nog hard gewerkt aan de vervolmaking van de beschrijvingen. Daarna zal de collectie extern toegankelijk zijn via de museumsite en via de Brabant-Collectie.

Tentoonstellingen

Uitgangspunt bij het museumbeleid is dat de prentencollectie, daar waar mogelijk, deel uitmaakt van de exposities. Dat leverde in het recente verleden combinaties op zoals de tentoonstelling ‘Kinderspel’ met prenten van spelende kinderen en kinderen gecombineerd met speelgoed, de tentoonstelling ‘Geneesheiligen’ met volksprenten van heiligen en een expositie van heiligenbeelden en de tentoonstelling voor kinderen ‘Naar de natuur getekend’ met prenten van dieren, foto’s van dieren en tekenopdrachten voor kinderen. Er wordt gewerkt aan een educatief programma over het drukken van prenten. Desgewenst kan het museum voor collega-musea en -instellingen tegen vergoeding voor een reproductie van museumkwaliteit zorg dragen.

Literatuur over de collectie
  • Nico Boerma, Aernout Borms, Jo Thijssen (2014) Kinderprenten, centsprenten, volksprenten, schoolprenten, populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950