Centraal Museum (Brunacollectie)

Centraal Museum, Utrecht
www.centraalmuseum.nl
Contactpersonen:
  Yolanda van den Berg (conservator)
  Catharina van Daalen (collectiebeheerder)
  Marja Kerkhof (directeur Mercis bv) w.b. tweede gebruik van illustraties

Collectie

De kinderboekencollectie in het Centraal Museum maakt deel uit van de Brunacollectie. Het betreft dan ook een museale collectie; geen gebruikscollectie. Het Centraal Museum beheert vrijwel het gehele oeuvre van Dick Bruna, waaronder zijn beroemde prentenboeken en de tekeningen en collages hiervoor, ontwerpen, gedrukte omslagen en affiches voor de populaire Zwarte Beertjes pocketreeks, alsook diverse ontwerpen en uitingen van zakelijke en non-profit opdrachten. Het museum ontving de Brunacollectie in langdurige bruikleen van Dick Bruna en zijn bedrijf Mercis bv.

De kinderboekencollectie bestaat voornamelijk uit de beroemde prentenboeken; zowel de vroege rechthoekige boeken zoals ‘de appel’ (1953), als de latere bekende vierkante exemplaren. Van deze laatste bevat de collectie boeken in meerdere talen en zelfs een tweetal in braille. Naast de prentenboeken zijn enkele bijzondere boeken te noemen, zoals het jeugdboek 'Anne-Marie' (1946) van Arnold Clerx waarvoor Bruna het omslag ontwierp, de verhalenbundel ‘Van Verre Landen’ (1952) van Pearl Buck met zowel het omslag als talrijke illustraties van Bruna’s hand, en het boekje ‘Basje gaat logeren bij Kinderneurologie’ om kinderen voor te bereiden op een ziekenhuisopname.

De collectie bevat een kleine 200 prentenboeken - in diverse talen - en twee jeugdboeken. Van de prentenboeken is Dick Bruna zowel de auteur en illustrator als de vormgever. Voor andere uitgaven, waaronder de beide jeugdboeken, verzorgde hij alleen het omslag en soms ook de illustraties.

Schenkingen

De Brunacollectie is klein begonnen met circa 7000 objecten in het jaar 2000 en door de jaren heen gegroeid naar zo’n 25.000 stuks, onder andere in 2015 met de overbrenging van Bruna’s atelier naar het museum. Af en toe worden objecten aan de collectie toegevoegd.

Toegankelijkheid

De kinderboekencollectie betreft een museale collectie; geen gebruikscollectie en is dus niet openbaar toegankelijk. Wel kunt u de collectie online bekijken. In overleg is de collectie beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Hiertoe kunt u contact opnemen met de collectiebeheerder.

Tentoonstellingen

Uit de Brunacollectie worden steeds wisselende presentaties samengesteld in het Atelier Dick Bruna in het Centraal Museum, en in het nijntje museum. Raadpleeg voor tentoonstellingen de agenda op de website. Uit de collectie kan onder bepaalde voorwaarden geleend worden t.b.v. tentoonstellingen. Zie daarvoor de bruikleenvoorwaarden en de online collectie op de website.

Vakliteratuur

In de online collectie staat bij elk object de beschikbare documentatie vermeld. De bibliotheek van het Centraal Museum beschikt over duizenden boeken over de collectie, waaronder een bescheiden collectie vakliteratuur over het werk van Dick Bruna. Deze zijn niet te leen, maar wel in te zien via het Informatiecentrum. Voor onderzoekers die veel titels willen raadplegen, is de bibliotheek op afspraak te bezoeken. Contact: bibliotheek@centraalmuseum.nl.

Literatuur over de collectie
  • Yolanda van den Berg, De Kinder- en jeugdboeken in de Bruna Collectie, in: ‘SGKJ-Berichten’ nr. 95 voorjaar 2019, p. [23-25]