Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Haarlem
http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
Contactpersoon: [naam] [emailadres]

Collectie

De Stadsbibliotheek Haarlem verzamelt al sinds de overgang naar de Openbare Bibliotheek‐vorm in 1921, kinderboeken om uit te lenen aan de jeugdleden. De collectie werd in de eerste helft van de twintigste eeuw aangevuld door twee aanzienlijke schenkingen. De collectie werd in de eerste helft van de twintigste eeuw aangevuld door twee aanzienlijke schenkingen. De collecties prentenboeken met bijzondere illustraties en de beweegbare boeken zijn samengebracht op grond van het feit dat het hier om bijzondere (typo-)grafische producten gaat. Naast boeken bevat de collectie ook strips, schooluitgaven, tijdschriften en kinder‐ en centsprenten (circa 850 stuks). Daarnaast is er een kleine hoeveelheid bordspellen, speelgoed, papieren en originele ontwerpen voor kinderboeken.

Het topstuk van de collectie is “Groot Toverboek”, een met de hand vervaardigd flipbook uit circa 1840, aangeschaft in 2003, dat om drie redenen uitstekend binnen de collectie past:
- Het is een werk dat opvalt door de vorm. Een dergelijke vorm (geheel handgemaakt en aantoonbaar Nederlands) werd, voor zover bekend, nog niet eerder gemaakt.
- Het is een werk met vermoedelijk Haarlemse connecties: als voormalig eigenaar wordt een telg van de Haarlemse familie Enschedé vermeld, en het stadswapen van Haarlem is op een vrij prominente plaats aangebracht.
- Het is handgemaakt en uitermate fraai geschilderd.

Schenkingen

Twee belangrijke schenkingen betreffen de Schenking Gonnet en de Schenking Lissone. In 1926 stierf de adjunct bibliothecaris / archivaris Cornelis Jacobus Gonnet en liet circa 200 kinderboeken aan de bibliotheek na. Uit de nalatenschap van mevrouw Lissone–Wierdels verkreeg de Stadsbibliotheek Haarlem naar schatting 800 boeken. Beide schenkingen zijn herkenbaar in de collecties door de aanwezigheid van een ex‐libris.

Toegankelijkheid

De kinderboekencollectie is ontsloten via bibliotheekcatalogi zoals PiCarta, NCC, WorldCat, de eigen catalogus en ook opgenomen in het Centraal Bestand Kinderboeken.

De kinderboeken worden bewaard in het magazijn van de vestiging Centrum van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De boeken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel op afspraak worden ingezien.

Tentoonstellingen

Er zijn geen tentoonstellingmogelijkheden in de instelling aanwezig. Wel is het mogelijk om in overleg expositieruimte te gebruiken in het gebouw van het Noord-Hollands Archief, de Janskerk, Jansstraat 40 te Haarlem.

Vakliteratuur

De collectie vakliteratuur omvat zo’n 100 boeken.

Literatuur over de collectie

- H. Duijzer, Hoe Jan Sluijters tekende voor Theo Thijssen. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, 2007.

Verder is over de Oude Kinderboekcollectie binnen de Bibliotheek Zuid-Kennemerlandbestaat geen specifieke aparte uitgave. Wel wordt de collectie veelvuldig vermeld bv. in Buijnsters, en Huiskamp, en Maurits de Meijer.