Bibliotheek Arnhem

Bibliotheek Arnhem, Arnhem
www.bibliotheekarnhem.nl
Contactpersoon: Margot Dros

Collectie

Het openbare gedeelte van de bewaarcollectie kinderboeken omvat ca. 10.000 titels. In de wetenschappelijke collectie zijn ook kinderboeken opgenomen maar daar is de omvang niet van bekend. De collectie bestrijkt de periode 1900-heden. De collectie bevat vooral jeugdboeken van Nederlandse schrijvers, maar ook bewerkingen van klassieke jeugdboeken. Onder het laatste vallen bijvoorbeeld verschillende bewerkingen van Tijl Uilenspiegel. Verder is de Prisma-Juniores reeks ruim vertegenwoordigd.

Een deel van de collectie wordt overgeheveld naar een magazijncollectie. Alle jeugdboeken in de magazijncollectie worden beschikbaar gesteld voor interbibliothecair leenverkeer. Daaronder vallen:

 • Jeugdboeken van Nederlandse schrijvers (voornamelijk van de kwalitatief betere);
 • Sprookjesbewerkingen;
 • Versjes/gedichten van Nederlandse dichters;
 • Voorbeelden van eerste leesboekjes;
 • Werken onderscheiden met Griffels of Penselen;
 • Werken onderscheiden met Buitenlandse bekroningen zoals de Oostenrijkse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur;
 • Vertaalde werken mits het gaat om klassiekers of belangwekkende auteurs als Astrid Lindgren;
 • Klassieke jeugdboeken in speciale bewerking zoals bijvoorbeeld Alice in Wonderland met speciale illustraties;
 • Boeken naar aanleiding van televisieseries als Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?;
 • Kinderboekenweekgeschenken;
 • Oude (gebonden) kindertijdschriften als Kris-Kras.

Informatieve en anderstalige jeugdboeken worden niet bewaard. Ook stripboeken niet, tenzij het om klassiekers als Kapitein Rob of Ollie B. Bommel gaat. Werk van lokale auteurs, illustratoren, uitgevers of werk met lokale of regionale inhoud wordt verzameld, maar cijfers over omvang zijn onbekend. De gebruikers van de collectie oude kinderboeken zijn doorgaans mensen die boeken uit hun jeugd willen herlezen, maar ook leerkrachten die een boek willen lenen dat in de openbare collectie niet meer aanwezig is. Ook voor studiedoeleinden wordt geregeld een beroep gedaan op de collectie oude kinderboeken.

Schenkingen

Een bijzondere schenking is de volledige Kwartjes-reeks, ondergebracht in de wetenschappelijke collectie.

Toegankelijkheid

Recent is een deel van de collectie (o.a. de magazijncollectie) toegevoegd aan de catalogi van veel bibliotheken in de provincie Gelderland, zodoende nam het gebruik ervan ook sterk toe. De kinderboeken die zijn ingevoerd zijn te vinden via de algemene catalogus. Ook is de collectie te vinden in het Centraal Bestand Kinderboeken. Het merendeel van de collectie is uitleenbaar. Er is ook een leeszaal aanwezig. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden voor het inzien van titels, maar vooraf aanvragen via internet is wel mogelijk.

Tentoonstellingen

Er zijn verschillende tentoonstellingsmogelijkheden. Zowel grote als kleine vitrines zijn beschikbaar. Verder is ook het in bruikleen geven van titels voor externe tentoonstellingen mogelijk.

Vakliteratuur

Er is vakliteratuur aanwezig, maar de omvang is onbekend, mede omdat een groot deel van de vakliteratuur in het magazijn is opgenomen.