Atlas van Stolk

Atlas van Stolk, Rotterdam
www.atlasvanstolk.nl
Contactpersoon: Emilie van der Maas

Collectie

De bewaarcollectie omvat ca. 1000 kinderboeken en ca. 1500 kinderprenten. Verder wordt er vooral beeldmateriaal verzameld. De collectie bestrijkt geen specifieke periode en betreft vooral materiaal wat te maken heeft met de geschiedenis van Nederland. Atlas van Stolk is een openbare collectie en gevestigd in het Schielandshuis te Rotterdam.

Met bijna 250.000 afbeeldingen over de Nederlandse geschiedenis behoort de collectie van de Atlas Van Stolk tot de belangrijkste nationale beeldcollecties. Het woord 'atlas' verwijst niet naar een boek met landkaarten, maar is een negentiende-eeuwse term voor collectie. Grondlegger ervan is Abraham van Stolk. Hij was een Rotterdamse houthandelaar met een passie voor vaderlandse geschiedenis.

Een bijzonder stuk uit de collectie is bijvoorbeeld het opvoedkundige werk Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd (1781) van Johan Hendrik Swildens (1746-1809). Atlas van Stolk ontsloot onder meer allerlei illustraties voor het werk van J.H. Swildens.

De gebruikers van de collectie zijn doorgaans particulieren, museale instellingen en wetenschappelijke onderzoekers.

Toegankelijkheid

De collectie is online ontsloten via een eigen catalogus en wordt bewaard in een magazijn. Op afspraak kan het materiaal tevens fysiek worden geraadpleegd in een studiezaal. Het vooraf aanvragen van specifieke items is mogelijk.

Tentoonstellingen

Materiaal kan in bruikleen worden gegeven voor tentoonstellingen.

Vakliteratuur

De collectie vakliteratuur omvat ca. 50 boeken.

Literatuur over de collectie
  • Van der Maas, E.M.L. (2010). Kinderprent voor 1 cent. Amersfoort: Bekking & Blitz.
  • Stichting Atlas Van Stolk (Rotterdam). (2007). Canon Atlas Van Stolk. Amersfoort: Bekking & Blitz.
  • Nix, J. C. (2006). Bekende Nederlanders: 100 portretten van Erasmus tot Fortuyn. Wormer: Inmerc.
  • Van der Wolde, L. (2006). Oud papier! Over gebruik, bewaren en restaureren van prent en tekening. Bussum: THOTH; Rotterdam: Stichting Atlas Van Stolk.
  • Van der Wolde, L. (2003). De zeven provinciën: Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw. Rotterdam: Stichting Atlas Van Stolk.
  • Van der Maas, E.M.L. (2002). Hollands ABC: Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid-Holland, samengesteld uit de Atlas Van Stolk. Rotterdam: Stichting Atlas Van Stolk.
  • Beijerman-Schols, J. [et al.], & eindred. Heijbroek, J.F. (2000). Geschiedenis in beeld. Zwolle: Waanders
  • Van Stolk Cz., A., & Van Rijn, G. (1895). Atlas van Stolk: Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland. Amsterdam: Muller