Corina illustreerde The wind in the willows

Corina Smit (1918 – 2003; ze signeerde met Corina) dankte haar bekendheid als illustratrice aan haar werk in de jaren 40. Corina maakte illustraties bij een vertaling van The wind in the willows die niet verscheen. De illustraties zijn vorig jaar op een veiling opgedoken.

Na haar opleiding bij Kunstoefening in Arnhem kwam Corina in dienst bij de reclameafdeling van drukkerij L. van Leer in Amsterdam. In het begin van de oorlog werd ze freelancer. Een belangrijke opdrachtgever werd De Reproductie Compagnie (DRC) in Rotterdam, die van haar een groot aantal kinderprentenboeken op de markt bracht. DRC betaalde goed, maar Corina heeft nooit geweten hoeveel succes de uitgever met haar werk had. Haar seizoensprentenboeken (versjes met tekeningen) verschenen in Engelse en Franse edities. Van de illustraties werden prentbriefkaarten gemaakt, wandplaten, kalenders etc.

Republiek der Letteren

Vanaf 1942 kreeg ze van uitgeverij Strengholt geregeld opdrachten voor het illustreren van boekomslagen. Bij Strengholt werkte Mels de Jong, die in 1945 de Republiek der Letteren mee opzette, een uitgeverij die politiek links was wat in de tijd van de Koude Oorlog als communistisch werd bestempeld. De uitgeverij kon zich niet handhaven en werd in 1954 opgeheven. Al in 1950 had Mels de Jong de uitgeverij verlaten en was hij naar Frankrijk verhuisd.

De Jong liet het kinderboekenfonds voor een groot deel door Corina illustreren. De Verrekijker-reeks bracht verhalen die zich bij vreemde volkeren afspeelden (zes delen in 1948-1949). In de Zebra-reeks, boekjes in klein formaat maar wel gebonden en met een stofomslag, verschenen tussen 1945 en 1949 25 delen voor volwassenen, waarvan de helft door Corina geïllustreerd.

Mels de Jong was een spilfiguur in de Republiek der Letteren, ook als redacteur. Hij redigeerde Eindstation…Auschwitz van E. de Wind; hij bracht het oorspronkelijke manuscript tot een derde terug. De kopij was in november 1945 gereed, zodat het boek begin 1946 kon verschijnen. Eind 1947 waren er nog slechts een paar exemplaren van de oplage op voorraad, zodat je kan spreken van een succesvolle uitgave.

Met vertaalrechten was Mels de Jong soms minder succesvol. In 1947 verscheen als Zebra 8 De ontvoering van David Balfour van R.L. Stevenson. Het daaraan voorafgaande David Balfour op vrijersvoeten zou als Zebra 17 hebben moeten verschijnen; Corina heeft er het omslag voor gemaakt maar de uitgave ging niet door omdat de uitgever de vertaalrechten niet kon verwerven (beide boeken verschenen in 1954 als Prisma-pocket).

The Wind in the Willows

Eind jaren 40 heeft de uitgever het plan gehad om The wind in the willows (1908) van Kenneth Grahame in vertaling uit te brengen. Corina heeft 28 illustraties gemaakt en het omslag voor wat Van de mol en z’n makkers zou gaan heten. De eerste Nederlandse vertaling uit 1930 had ook een titel van eigen vinding: De avonturen van Mr. Mol met een omslag en enkele illustraties van Tjeerd Bottema. In 1932 verscheen de Engelse versie in de vorm die klassiek geworden is: met zwart-wit illustraties van Ernest Shepard. Deze editie kwam in vertaling uit in 1949 bij uitgeverij Van Breda. De Republiek der Letteren was te voortvarend geweest met Corina te contracteren; het vertaalverzoek kwam te laat.

In 1950 werd Corina ziek; ze moest al haar werk staken. Ook de eervolle uitnodiging om haar werk in de toonzaal van papiergroothandel Corvey tentoon te stellen moest ze afslaan. Contactpersoon Mels de Jong bij Republiek der Letteren was er niet meer. Corina verloor het zicht op haar illustraties van Grahame, die bij de uitgeverij waren achtergebleven. De originelen waren verdwenen en het boek waarin ze te zien zouden zijn was niet verschenen. Eind 2019 doken de illustraties bij veilinghuis Bubb Kuyper op. Ze zullen deel gaan uitmaken van Corina’s archief dat bij het Kinderboekenmuseum is ondergebracht.

Rob Delvigne