Golfspel en kolfspel

In De Volkskrant van 30 mei staat een artikel met de titel: Van elitesport naar massagolf. Het  honderdjarig jubileum van de Nederlandse Golf Federatie wordt gevierd met een tentoonstelling in het Haags Historisch Museum. Volgens de auteur van het artikel, Peter de Waard, was het een sport voor de rijken, en nu golft ‘jan en alleman’. Dat laatste lijkt me alleen opgaan als je het sinds kort populaire ‘boerengolf’ er bij rekent.

Een spel dat enigszins op golf lijkt is het kolfspel. Bij deze voorloper van hockey en golf wordt de bal met een slaghout  tegen een paal geslagen. Op centsprenten is een stuk geschiedenis van dit ‘kolfspel’ te zien. De paal waartegen de bal moet worden geslagen is bij drie van de hier getoonde houtsneden duidelijk zichtbaar. Ze komen het meest voor op prenten met kinderspelen, en een enkele keer op prenten met ‘van alles wat’. Of het kolfspel meer voor het gewone volk was dan voor de elite zoals de golfsport, is mij niet duidelijk. Het zijn mannen die het kolfspel spelen; ze dragen hoge en lage hoeden, en een speler heeft een driekantige steek op. Bij één afbeelding is sprake van een boer die vreugde beleeft aan het spel.

Centsprenten waren een commercieel massaproduct, en gaven weer wat een breed publiek graag zag. In elk geval is duidelijk dat dit spel net zo bekend was als andere vormen van (kinder)spel.

Waarmee ik maar wil zeggen, dat het erfgoed aan centsprenten van groot belang is voor de weergave van het dagelijks leven. Maar dan moeten de beschrijvingen wel zo zijn, dat er op onderdelen van de prent gezocht kan worden.

Jeannette Kok