Eppo Doeve

In een artikel in De Volkskrant van 20 juni 2013 wordt Eppo Doeve (1907-1981) een alleskunner, alleswiller en duivelskunstenaar genoemd. Hij maakte spotprenten, reclameaffiches, erotische tekeningen en portretten, boekomslagen, illustraties voor de Avrobode, en decors voor de theaterwereld. Ook ontwierp hij bankbiljetten.

In Arti et Amicitiae in Amsterdam  is een tentoonstelling gewijd aan zijn werk, georganiseerd in samenwerking met het Persmuseum waar twee collecties van Eppo Doeve worden beheerd: van Elsevier (politieke tekeningen) en van de AVRO (illustraties voor de Avrobode) .

Wij kennen Eppo Doeve ook als illustrator van jeugdboeken. Hij werkte samen met bekende schrijvers als Alexander Pola,  Bertus Aafjes, Jan de Hartog, Werumeus Buning en A.D. Hildebrand; illustreerde mythen, sagen en volksverhalen; maakte omslagen voor Winterboeken en vele andere boeken.

Heel bijzonder zijn de illustraties die hij maakte voor de Sprookjes van Andersen, verteld door Marine Bijl. Ze werden in 1975 en 1976 gepubliceerd door Amsterdam Boek, in 24 losse afleveringen die men zelf in twee verzamelbanden kon bevestigen. Er hoorde ook een grammofoonplaat bij.

Hoe bijzonder zijn werk is, kan men zien aan de illustratie die hij maakte bij het sprookje De inktpot. Saskia de Bodt noemt hem in haar boek Getekend, Hans Christiaan Andersen  (Terra / KB, 2005), ‘een van onze topgrafici’ en ‘het grote voorbeeld voor Fiep Westendorp’.  Ze schrijft: ‘Steunend op zijn arm doopt de voor zich uit starende dichter (…) zijn ganzenveer in de tinnen inktpot, een rode roos staat voor hem, het water in het glas is groen beschenen, evenals de enorme hand die uit de hemel neerkomt.’

Haast u, de tentoonstelling duurt maar van 14 juni tot en met 14 juli 2013.

Jeannette Kok