De Hieronymus van Alphenprijs 2013

Tijdens de feestelijke studiedag van de SGKJ is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam op 25 mei de Hieronymus van Alphenprijs 2013 uitgereikt. De juryleden Toin Duijx, Helma van Lierop en Sanne Parlevliet hadden als laureaat Anne de Vries voorgesteld; een voorstel dat het bestuur van de SGKJ met enthousiasme heeft begroet en overgenomen.
Na een aantal interessante lezingen over de kinder- en jeugdliteratuur was het moment van de uitreiking aangebroken. Jurylid Sanne Parlevliet maakte de naam van de winnaar bekend en las het juryrapport voor.

Dit rapport vermeldt onder meer:
“De schrijver van het boek ‘Wat heten goede kinderboeken’, Anne de Vries, verdient de Hieronymus van Alphenprijs 2013 omdat hij tot de pioniers van het wetenschappelijk onderzoek naar jeugdliteratuur behoort. Aangesteld als docent en onderzoeker jeugdliteratuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam pleitte hij al vroeg voor meer onderzoek naar kinder- en jeugdboeken, waarbij hij vooral het belang van gedegen bibliografisch onderzoek benadrukte…”.

En verder:
“Al vroeg pleitte hij voor een ‘Een museum voor jeugdliteratuur’ en de tijdbalk die het uitgangspunt vormde voor de eerste tentoonstelling van het Kinderboekenmuseum kwam van zijn hand. Daarenboven is zijn bloemlezing van de Nederlandse kinderpoëzie Van Alphen tot Zonderland ons inziens de meest vakkundige bloemlezing die er tot nu toe is verschenen, een uitmuntende keuze waaruit De Vries’ kennis, belezenheid van en betrokkenheid bij de jeugdliteratuur blijkt.”

Na voorlezing van het jury rapport overhandigde SGKJ-voorzitter Jant van der Weg de heer De Vries de Hieronymus van Alphentrofee, een bronzen beeld van een lezend meisje, speciaal hiervoor ontworpen en vervaardigd door de kunstenaar Marion Ruting.
Ten bewijze van zijn uitverkiezing werd hem ook de oorkonde uitgereikt, waarna een zichtbaar verheugde Anne de Vries zijn dankwoord uitsprak.

Aernout Borms