De Beurs in Amsterdam

Honderd jaar geleden werd het huidige Beursgebouw in Amsterdam geopend, en sinds kort is dit centrum van de effectenhandel toegankelijk voor het publiek.  Koningin Maxima opende op 6 november een interactieve expositie, de Amsterdam Exchange Experience. Daarin wordt een beeld gegeven van vierhonderd jaar aandelenhandel in Nederland. Ook in kinderboeken en op centsprenten zijn afbeeldingen te vinden van de handel en van de beursgebouwen.

De handel in aandelen vond vanaf de 17e eeuw in Amsterdam plaats in een gebouw van Hendrick de Keyser, dat in 1838 werd gesloopt. De handel ging verder in de Beurs van Zocher, van 1845 tot 1903. Het was een streng gebouw met enorm hoge zuilen, zoals te zien is op afbeeldingen op centsprenten en in kinderboeken. Het stond op de plek van de huidige Bijenkorf en had de bijnaam “het mausoleum”. Daarna werd de Beurs van Berlage gebouwd, maar dat gebouw is voor de effectenhandel maar tot 1913 in gebruik geweest.

Over de vroege handel in aandelen is een centsprent gedrukt, verschenen tussen 1819-1842, met spottende voorstellingen over de speculatie en windhandel met actien (aandelen), over zware verliezen op de beurs, gevangenisstraf wegens niet nakomen van verplichtingen en tenslotte een vlucht uit de stad met ‘Leege Geldbeurs, hoofd vol wind’. De gehele prent uit de collectie Borms-Koop is hier te bekijken op Het Geheugen van Nederland. Het volledige opschrift luidt: ‘Hier ziet gy in deez’ prent, een aantal handelaaren, haar koopmanschap is niets, als acties van de wind, Op het scheiden van de markt, zoo moeten zij ervaaren, Dat men het hoofd berooid, de geldbeurs ledig vind.’ De prent verbeeldt een gebeurtenis uit 1720 die de geschiedenis in ging als de Windhandel.

In een prentenboek uit circa 1840 is de Beurs van binnen te zien: een maal per jaar mochten tijdens de kermis kinderen trommelen op de Beurs. Aan het torentje is te zien dat dit een afbeelding van de Beurs van Hendrick de Keyser moet zijn.

Op een prent met 24 houtsneden van gebouwen is de beurs van Zocher te zien.

En ook in het Nieuw bevallig prentenboekje uit ca. 1845  is de beurs van Zocher te zien, en deze afbeelding gaat vergezeld van een juichende tekst over het belang van de net geopende Amsterdamse beurs.

En tot slot een illustratie van P. van Geldorp uit 1898, toen de Beurs van Zocher ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina van uitbundige versiering was voorzien.

Jeannette Kok