Vervanging van Natuurboter

Een schenking aan de Koninklijke Bibliotheek bevatte een Dieren ABC. De anonieme illustrator heeft op de voorkant een Droste-effect ingebouwd: een aap houdt een prentenboek vast waarop de tekening met aap, ooievaar en kinderen wordt herhaald. Wat ook opvalt is de geringe kennis van de tekstschrijver, want dat erg onaardig beschreven luipaard lijkt toch meer op een lynx?

Ook de achterkant is bijzonder. En dan bedoel ik niet de (Afrikaanse) zebra die door (Amerikaanse) prairies rent, maar de reclame voor de vervanging van wat hier heet “Natuurboter”. Echte boter bedierf snel, daarom werd margarine uitgevonden, en die moest ‘aan de man’ worden gebracht.

In de KB-collectie zijn al prentenboeken aanwezig met reclame voor andere merken margarine: “Van den Bergh’s Vitello”, “Het Zeeuwsch meisje" en "Rijswijk's glorie", maar “Verschure’s melange” was nog niet bekend. Op deze manier geven kinderboeken ook nog informatie over voedingswaren!

Ook voor andere producten wordt reclame gemaakt op kinderboeken, zoals voor zeep-extract Het Bleekertje, voor Polder Peekoffie, J v S borstels en bezems, magazijn "Het Anker" met kousen, sajet of ondergoed en Scholten's zelfrijzend bakmeel. Soms lukt het om op basis van de reclame voor deze producten een dergelijk boek te dateren, maar meestal moet het jaar van uitgave aan de hand van de spelling worden geschat.

Dit blog is eerder gepubliceerd op de KB-website.

Jeannette Kok