Schenkmans Sint Nicolaas

Vermoedelijk het eerste kinderboek dat geheel is gewijd aan Sinterklaas is  Sint Nikolaas en zijn knecht* van de veelschrijver van kinderboeken Jan Schenkman (afb). Het zeldzame boekje met handgekleurde litho's is omstreeks 1850 te Amsterdam uitgegeven door Gerrit Theodoor Bom.

De aankomst van de Goedheiligman is per stoomboot en het versje dat erbij is afgedrukt is het welbekende Zie ginds komt de stoomboot. De tekst is precies gelijk aan het nog veel gezongen  sinterklaaslied en dus al meer dan 150 jaar oud. In dit boekje wordt de Sint begeleid door een zwarte knecht die met hem te paard over de daken rijdt. Sinterklaas heeft ook de vertrouwde dubbelfunctie van kindervriend en pedagoog. In zijn boek houdt hij bij wie zoet was en wie stout. Na zijn bezoek vertrekt Sint Nikolaas te paard per luchtballon. In een latere uitgave door Bom zijn  de prenten opnieuw getekend en vertrekt Sinterklaas per trein.

U kunt dit boek hier in z'n geheel bekijken en doorbladeren.

Aankomst van Sint Nicolaas

*J. Schenkman, Sint Nikolaas en zijn knecht.  Amsterdam : G. Theod. Bom, [184X]. - [14] p., [8] bl. pl. : handgekl. lith. ; 16 cm

Aernout Borms