Over de SGKJ

De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) werd in 1993 opgericht na eerder al te hebben gefungeerd als werkgroep van het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, een platform dat bestond uit allerlei groeperingen die zich met kinder- en jeugdliteratuur bezig hielden. De SGKJ stimuleert de bevordering en verbreiding van kennis over oude kinderboeken.
De Stichting kan zijn werk doen doordat de Vrienden van de SGKJ voor de financiële basis zorgen en actief deelnemen aan het werk van de Stichting. Deze Vrienden komen uit de wereld van onderzoek, onderwijs en het bibliotheekwezen, maar ook verzamelaars, antiquaren en andere liefhebbers van het oude kinderboek zorgen voor een rijk geschakeerd patroon binnen de Stichting.
De SGKJ organiseert twee keer per jaar een studiedag op een voor de liefhebbers van oude kinderboeken interessante plek. Vaak zijn dat bibliotheken of musea met een collectie oude kinderboeken die we in veel gevallen ook kunnen bewonderen. We komen op deze studiedagen door het hele land. Ook Belgische instellingen hebben we al een aantal malen bezocht.
Daarnaast worden excursies georganiseerd naar tentoonstellingen die bij de belangstelling van de Vrienden aansluiten, waarbij enthousiaste deskundigen uit eigen kring toelichting geven, zowel in officiële lezingen als in de wandelgangen.
Om degenen te eren die bijzondere verdiensten hebben op het gebied van onderzoek, voorlichting, publicaties of het beheer van collecties met betrekking tot de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur, heeft de Stichting de Hieronymus van Alphen Prijs ingesteld. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een beeldje, wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

boekenkast
De SGKJ heeft een website www.hetoudekinderboek.nl waarop de eigen activiteiten worden aangekondigd. Daarnaast is er informatie voor verzamelaars van oude kinderboeken op te vinden en zijn er talloze oude kinderboeken en kinderprenten te zien.
Drie keer per jaar ontvangen de Vrienden de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. In dit tijdschrift zijn behalve verslagen van de activiteiten van de SGKJ en nieuws op het gebied van het oude kinderboek, ook allerlei relevante wetenswaardigheden en de aankondiging van nieuw verschenen vakliteratuur te vinden.
Daarnaast ontvangen de Vrienden aan het eind van het jaar als nieuwjaarsgeschenk een publicatie over een kinderboekhistorisch onderwerp.
U kunt zich als Vriend van de SGKJ aanmelden via hetoudekinderboek@gmail.com of per brief aan:
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, t.a.v. Mevr. Margreet van Wijk-Sluyterman, Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons een bevestiging. Uw donatie van minimaal 25 euro per jaar kunt u overmaken op ING 2348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Voorburg.*
We heten u graag welkom in ons midden. U zult veel plezier beleven aan deze Vriendschap!
Logo SGKJ*De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), waardoor uw donatie met een verhoging aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

De SGKJ is gevestigd Laan van Nieuw Oosteinde 275, 2274GE Voorburg. KvK-inschrijving 4141619. ING rek.nr. 2348552.

 

 

9 thoughts on “Over de SGKJ

 1. Willemijn Ambtman

  Goedendag,
  Graag zou ik uw advies willen vragen over het volgende.
  Ik heb een aantal oude geillustreerde kinderboeken uit mijn jeugd. De meeste dateren van rondom 1945-46, de periode waarin ik leerde lezen.
  Kent u wellicht een antiquariaat, liefst in de buurt van Den Haag, dat belangstelling zou kunnen hebben voor deze boeken?
  Ik heb ook een lijstje van de boeken gemaakt.
  Alvast dank voor uw antwoord.
  Met vriendelijke groeten,
  Willemijn Ambtman
  John F. Kennedylaan 259
  2285 AJ Rijswijk Zh.

  Reply
  1. H.A.M. Raap

   Geachte Mevrouw Kok,
   toevallig las ik uw uit leg van het katholieke kinderboek “Luistert naar Hem” voor kinderen die zich voorbereiden op de eerste H.Communie. U wijst op het plaatje met twee jongens op de fiets bij de categorisering van bepaalde ernstige (dood) zonden.
   Hier wordt bedoeld het willens en wetens verzuimen van de H.Mis op zondag. Andere gelovigen gaan naar de kerk en de jongens gaan vrolijk fietsen. Het verzuim van de zondagsplicht gold als een zware overtreding.
   met vriendelijk groet

   H.A.M. Raap MSc

   Reply
 2. Jeannette Kok

  Geachte mevrouw Ambtman,

  U kunt het beste contact opnemen met Karin Vingerhoets, collectie-specialist Kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
  Misschien ontbreken er nog boeken in de KB-collectie die u in uw verzameling hebt.
  Dat kunt u nagaan via het Centraal Bestand Kinderboeken: http://www.kb.nl/cbk.

  email: Karin.Vingerhoets@kb.nl

  met vriendelijke groet,
  Jeannette Kok

  Reply
 3. Josef

  De doc was er net weer op!Heb er van genoten. Toch oaetrsvelbnar dat iemand zich wil laten opsluiten van de buitenwereld en 25 a 35 jaar aan een boek wil werken.. crazy toch!?

  Reply
 4. Hans Kokje

  Geachte heer mevrouw,

  Wellicht kunt u mij helpen. Ik heb twee exemplaren van het Kleur en Tekenboek met op de achterzijde het adres van CN de Vreede uit Delft. IK heb geen idee uit welke periode deze boekjes stammen. Heeft u enig idee?

  Alvast dank

  Met vriendelijke groet

  Hans Kokje

  Reply
 5. Manon van Otegem

  Goedemiddag,
  Voor een opdrachtgever willen wij kinderboekjes laten maken en illustreren in retro stijl. Heeft u misschien een tip voor mij welke illustrator(er) ik daarvoor zou kunnen benaderen? Ik hoor het graag!
  Groetjes
  Manon van Otegem

  Reply
 6. Jeannette Kok

  Geachte mevrouw Van Otegem,

  de SGKJ houdt zich bezig met het oude kinderboek, dus informatie over hedendaagse illustratoren kunt u beter zoeken in het laatste boek van Saskia de Bodt: De Verbeelders, of via internet. Voor voorbeelden in retro-stijl kan ik u aanraden de site met 650 Prentenboeken van 1810-1950 op het Geheugen van Nederland te bekijken. http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Prentenboeken+van+1810+tot+1950

  Met vriendelijke groet,
  Jeannette Kok

  Reply
 7. Luc Houben

  Geachte mevrouw de Kok, in het artikel over antropomorfe letters haalt u het werk van Mensch leef vroom en goed, Eert uwen vader en uwe moeder verschenen bij Lutkie & Cranenburg aan. Ik wil u graag attenderen dat de letters niet zo maar afbeeldingen zijn, maar spreuken, uitdrukkingen en gezegden uitbeelden. De ‘M’ is ‘het hazenpad kiezen’ ; de vroOM ‘de keel uithangen’ en ‘een duwtje geven’; en bij VAder ‘pronken met andersmans veren’ en ‘een punthoofd krijgen’. Desgewenst kan ik u de volldige lijst toesturen.

  Met vriendelijke groet,
  Luc Houben

  Reply
 8. BestAvery

  I have noticed you don’t monetize your site, don’t
  waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra money, search for:
  Ercannou’s essential adsense alternative

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *