Monthly Archives: June 2013

Eppo Doeve

In een artikel in De Volkskrant van 20 juni 2013 wordt Eppo Doeve (1907-1981) een alleskunner, alleswiller en duivelskunstenaar genoemd. Hij maakte spotprenten, reclameaffiches, erotische tekeningen en portretten, boekomslagen, illustraties voor de Avrobode, en decors voor de theaterwereld. Ook ontwierp hij bankbiljetten.

In Arti et Amicitiae in Amsterdam  is een tentoonstelling gewijd aan zijn werk, georganiseerd in samenwerking met het Persmuseum waar twee collecties van Eppo Doeve worden beheerd: van Elsevier (politieke tekeningen) en van de AVRO (illustraties voor de Avrobode) .

Wij kennen Eppo Doeve ook als illustrator van jeugdboeken. Hij werkte samen met bekende schrijvers als Alexander Pola,  Bertus Aafjes, Jan de Hartog, Werumeus Buning en A.D. Hildebrand; illustreerde mythen, sagen en volksverhalen; maakte omslagen voor Winterboeken en vele andere boeken.

Heel bijzonder zijn de illustraties die hij maakte voor de Sprookjes van Andersen, verteld door Marine Bijl. Ze werden in 1975 en 1976 gepubliceerd door Amsterdam Boek, in 24 losse afleveringen die men zelf in twee verzamelbanden kon bevestigen. Er hoorde ook een grammofoonplaat bij.

Hoe bijzonder zijn werk is, kan men zien aan de illustratie die hij maakte bij het sprookje De inktpot. Saskia de Bodt noemt hem in haar boek Getekend, Hans Christiaan Andersen  (Terra / KB, 2005), ‘een van onze topgrafici’ en ‘het grote voorbeeld voor Fiep Westendorp’.  Ze schrijft: ‘Steunend op zijn arm doopt de voor zich uit starende dichter (…) zijn ganzenveer in de tinnen inktpot, een rode roos staat voor hem, het water in het glas is groen beschenen, evenals de enorme hand die uit de hemel neerkomt.’

Haast u, de tentoonstelling duurt maar van 14 juni tot en met 14 juli 2013.

Jeannette Kok

Koning en koningin op kennismakingtour

De afgelopen tijd hebben we gezien hoe Willem Alexander en Maxima Nederland rond reizen om kennis te maken met de bevolking. Tussen 28 mei en 21 juni 2013 worden twee provincies op een dag  bezocht. Zo’n tour is niet nieuw, want al eerder werden dergelijke rondreizen door de Oranje’s gemaakt. Wilhelmina deed dat al als jong meisje, samen met haar moeder Emma, die na de dood van Willem III in1890 koningin-regentes werd. En ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum in 1923 deed Wilhelmina het nogmaals.

Over die laatste reis is een prachtig prentenboek gemaakt, gesneden in de vorm van een stoomlocomotief. Dit zeldzaam geworden boek laat zien hoe Wilhelmina bezoeken brengt aan Giethoorn waar ze wordt toegejuicht, aan Friesland waar zij voor de gelegenheid een oud-Fries costuum draagt, aan Amsterdam waar ze naar het volk zwaait vanaf het balkon van het paleis op de Dam, aan Drente waar ze een heidebrand meemaakt, aan Rotterdam waar de haven wordt geïnspecteerd, en aan Scheveningen waar ze een monument voor land- en zeemacht onthult.

Eerste pagina’s: Opdracht en bezoek aan Giethoorn

Jeannette Kok

De Hieronymus van Alphenprijs 2013

De Hieronymus van Alphentrofee

Tijdens de feestelijke studiedag van de SGKJ is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam op 25 mei de Hieronymus van Alphenprijs 2013 uitgereikt. De juryleden Toin Duijx, Helma van Lierop en Sanne Parlevliet hadden als laureaat Anne de Vries voorgesteld; een voorstel dat het bestuur van de SGKJ met enthousiasme heeft begroet en overgenomen.
Na een aantal interessante lezingen over de kinder- en jeugdliteratuur was het moment van de uitreiking aangebroken. Jurylid Sanne Parlevliet maakte de naam van de winnaar bekend en las het juryrapport voor.

Dit rapport vermeldt onder meer:
“De schrijver van het boek ‘Wat heten goede kinderboeken’, Anne de Vries, verdient de Hieronymus van Alphenprijs 2013 omdat hij tot de pioniers van het wetenschappelijk onderzoek naar jeugdliteratuur behoort. Aangesteld als docent en onderzoeker jeugdliteratuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam pleitte hij al vroeg voor meer onderzoek naar kinder- en jeugdboeken, waarbij hij vooral het belang van gedegen bibliografisch onderzoek benadrukte…”.

En verder:
“Al vroeg pleitte hij voor een ‘Een museum voor jeugdliteratuur’ en de tijdbalk die het uitgangspunt vormde voor de eerste tentoonstelling van het Kinderboekenmuseum kwam van zijn hand. Daarenboven is zijn bloemlezing van de Nederlandse kinderpoëzie Van Alphen tot Zonderland ons inziens de meest vakkundige bloemlezing die er tot nu toe is verschenen, een uitmuntende keuze waaruit De Vries’ kennis, belezenheid van en betrokkenheid bij de jeugdliteratuur blijkt.”

Na voorlezing van het jury rapport overhandigde SGKJ-voorzitter Jant van der Weg de heer De Vries de Hieronymus van Alphentrofee, een bronzen beeld van een lezend meisje, speciaal hiervoor ontworpen en vervaardigd door de kunstenaar Marion Ruting.
Ten bewijze van zijn uitverkiezing werd hem ook de oorkonde uitgereikt, waarna een zichtbaar verheugde Anne de Vries zijn dankwoord uitsprak.

Aernout Borms

* Hier zijn foto’s te zien van de feestelijke studiedag, de uitreiking van de Hieronymus van Alphenprijs en de opening van de Expositie Een kinderboek met een verhaal door de heer Job Cohen.