Sprookjesboeken met een bijzondere omslagillustratie

In de collectie van Aernout en Leny Borms-Koop zag ik een sprookjesboek met een bijzonder mooie omslagillustratie. Het is een bewerking van De gelaarsde kat. In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek prijkt diezelfde afbeelding op Oberon’s tooverhoorn en op De schoone slaapster. Frits Booy bleek ook een dergelijke uitgave te hebben met de titel De tooverfluit.

De omslagillustratie

De zeer gedetailleerde illustratie geeft blijk van bijzonder vakmanschap van de kunstenaar en van de lithograaf. De afbeelding toont een vrouw met lange blonde haren en bruine ogen in een lichtblauwe jurk, waarin haar welgevormde boezem en smalle taille goed zichtbaar zijn. De jurk heeft rode mouwen en een rode zoom. Ze draagt daaroverheen een witte mantel met gele biezen, heeft een kroon met een stervormig versiersel (een rode edelsteen?) met een stralenkrans eromheen op haar hoofd en een witte lelie in haar hand. Haar andere hand is opgeheven en wijst naar boven. Naar de hemel? Die rode edelsteen komt ook twee maal voor als sluiting op haar mantel. Ze draagt oorbellen in de vorm van klavertjes drie.

De dame die aan een godin (de Noorse Freya?) of fee doet denken, zit op een soort troon onder een rijk versierde triomfboog met links en rechts twee zuilen. Om de zuilen kronkelen zich rozen en akkerwinde. Boven haar houden twee dwergen – naast de triomfboog waarin de titel staat – trossen met bloemen en fruit vast. Bovenaan in het midden staat een gekroonde zwaan met daarnaast zeven zwarte raven. Op de achtergrond is een kasteel op een heuvel zichtbaar. Onderaan staan in ronde gele lijsten de hoofden van twee sprookjesfiguren: de gelaarsde kat en Roodkapje. Het geheel is zwart omlijst. Misschien is de vrouw een allegorische figuur die staat voor zuiverheid? verbeelding? schoonheid? liefde?

Hilda van den Helm reageerde desgevraagd met een duiding van elementen uit de fraaie illustratie. “De dame zou de hoofdpersoon kunnen zijn van een doorelkaarhutseling van “Die sieben Raben”, “De zes zwanen” en “De wilde zwanen”. Die verhalen worden wel vaker tot één geheel verwerkt. Die raven en de zwaan (haar betoverde broers) zitten boven haar. En het hout van haar brandstapel botte uit in rozen. De roos die de koning aan haar gaf was “als een ster” en die zie ik op haar kroon. De lelie is uiteraard haar reinheid.”

De vier sprookjesboeken

 

 

 

 

 

Er zijn kleine verschillen in de afbeeldingen op de vier tot nu toe gevonden boeken met de mooie omslagafbeelding. Bij De tooverfluit en Oberon’s tooverhoorn is de naam van uitgever A.W. Sijthoff op de omslag afgedrukt, bij De gelaarsde kat en De schoone slaapster is dat niet het geval.

Auteur en illustrator

Van vier delen, De tooverfluit, Oberon’s tooverhoorn, De gelaarsde kat en De schoone slaapster, weten we zeker dat ze zijn verschenen. Volgens Delpher en Brinkman is er nog een soortgelijke uitgave: Rubezahl. In het Nieuwsblad voor den boekhandel van 5 december 1882 zijn onderstaande titels opgenomen in de rubriek ‘Nieuwe uitgaven in Nederland’.

Hier is J.J.A. Goeverneur aangegeven als vertaler van de sprookjes. Brinkman heeft dezelfde drie titels opgenomen, ook onder Goeverneur (J.J.A.): De tooverfluit, Oberon’s tooverhoorn en Rubezahl. Ze zijn in 1882 bij A.W. Sijthoff verschenen, in kwarto formaat en met 6 platen, voor f  0,60. In de vier gevonden boeken wordt Goeverneur’s naam echter nergens vermeld. De gelaarsde kat en De schoone slaapster ontbreken in beide bronnen en Rubezahl is niet in een openbare collectie te vinden.

De omslagillustratie verwijst behalve naar De gelaarsde kat ook naar het sprookje van De zeven raven en naar Roodkapje. Mogelijk zijn ook die twee sprookjes op dezelfde wijze gepubliceerd, maar daar zijn tot nu toe geen gegevens over gevonden.

Zoals al vermeld is Goeverneur in geen van de vier boeken als vertaler genoemd. Vermelding van de naam van de illustrator verschilt per boek. Bij Oberon’s tooverhoorn en De Tooverfluit zijn de illustraties gesigneerd met C. Offterdinger.

De gelaarsde kat bevat geen informatie over de illustrator: diens naam wordt niet vermeld en de platen zijn niet gesigneerd. Zoeken naar een Duitse uitgave levert dezelfde illustraties op met platen van Carl Offterdinger. Daar zijn ze gesigneerd met C.O. In de Nederlandse uitgave is dat signatuur niet aangetroffen. Er zijn kleine verschillen te zien, maar het is duidelijk dat het werk van Offterdinger de basis is voor de opnieuw op steen gezette kleurenlitho’s.

Der gestiefelte Kater

De gelaarsde kat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De schoone slaapster in het bosch met als ondertitel ‘een sprookje voor zoete kinderen’, wordt op de titelpagina aangegeven dat er 6 gekleurde platen in zitten ‘naar oorspronkelijke teekeningen van C. Offterdinger’. De platen zijn niet gesigneerd. In tegenspraak daarmee is een identieke illustratie van Dornröschen in het prachtboek Märchenbilder – Bildermärchen van Regina Freyberger (2009), die daarin wordt toegeschreven aan Heinrich Leutemann. Offterdinger en Leutemann illustreerden samen een verzameling sprookjes: Mein erstes Märchenbuch : eine sammlung echter Kindermärchen für die ganz Kleinen, ca. 1880 verschenen bij Effenberger in Stuttgart. Het is heel goed mogelijk dat de vier sprookjesboeken bewerkingen zijn uit die bundel. (Met dank aan Hilda van den Helm).

Dornröschen

De schoone slaapster

 

 

 

 

 

Carl Offterdinger (1829-1889) heeft heel wat sprookjes geïllustreerd, maar welke daarvan ook in Nederland zijn uitgebracht is onzeker. Of hij ook de maker van de ongesigneerde omslagillustratie is, is niet duidelijk. De Roodkapje op de omslag en de Rotkäppchen in zijn boek lijken wel erg op elkaar, maar er zijn ook verschillen. De gelaarsde kat heeft een rode hoed met witte veer op beide platen. Maar of ze door dezelfde kunstenaar zijn vervaardigd?

 

 

 

dwergen van Eugen Klimsch

De maker van de omslagillustratie kan Offterdinger zelf zijn, of iemand die goed heeft gekeken naar zijn Rotkäppchen en Der gestiefelte Kater. Hilda van den Helm dacht aan Eugen Klimsch voor de omslagillustratie, vanwege de overeenkomst in de afbeelding van dwergen (vooral vanwege de gespierde beentjes).

 

Misschien hebt u ook dergelijke uitgaven in uw collectie? Misschien weet u meer over de maker van de omslagillustratie of over de vrouw die daarop is afgebeeld? Al uw informatie is welkom!

Jeannette Kok, met dank aan Hilda van den Helm en Frits Booy

 

 

De ruimtezoekertjes, een stukje Nederlandse boekgeschiedenis in een prentenboek

Bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam bevindt zich een collectie kinderboeken, verzameld door Atie Siegenbeek van Heukelom  (1913-2002). Zij was illustrator, tekenaar en auteur, en in de kinderboekenwereld vooral bekend van haar prentenboeken Brieven aan Bernard en Arabella de hemelkat. Meer informatie over haar vindt u hier.

In een sinterklaasgedicht dat in een van de boeken uit de schenking zat staat: ‘Maar Atie is geen gewone vrouw, / Dat hoeft geen nader betoog, / Atie beziet het kinderboek, / met een kunstenaarsoog’, en dat is heel goed te zien aan deze bijzondere internationale verzameling prentenboeken, waarin vele hoogtepunten van vernieuwend illustratiewerk aanwezig zijn.

In deze schenking bevindt zich ook een bijzonder prentenboekje getiteld De ruimtezoekertjes.

Wat het eerst opvalt in de vormgeving is de gelijkenis met de reeks Gouden Boekjes. Het betreft dan ook ‘een aluminium boekje’ zoals de voorkant en het titelblad vermelden. De bladen zijn net als bij de Gouden Boekjes aan elkaar geniet, samengeknepen in een aluminiumkleurige  rug en voorzien van een kartonnen voor- en achterkant.

Dit ‘aluminium boekje’ is uitgegeven door ‘augustin + schoonman’ ofwel ‘a + s’, een bedrijf dat in 1959 in Amsterdam begon. In 1951 hadden Sven Augustin en Ruud Schoonman al samen drukkerij ‘Poortpers’ opgezet. Het offset-drukprocédé dat ‘a + s’ gebruikte werkt met fotografisch bewerkte aluminium platen.

Volgens Willem de Ridder (verhalenverteller en spiegeloog) in een artikel in Ons Amsterdam (no. 2, febr. 2001) was deze drukkerij ‘een proeftuin voor ingrijpende vernieuwingen op typografisch en journalistiek gebied’, en de bakermat van Hitweek (1965-1969), Aloha (1969-1974) en de Uitkrant.

In een ‘a+s krant’ uit 1966 (aanwezig bij de Bibliotheek van het Boekenvak bij Bijzondere Collecties) staat in een rubriek waarin het bedrijf zichzelf voorstelt: “Men zegt dat wij de grootste, modernste en vooruitstrevendste kleinoffsetdrukker van Nederland zijn en volgens de kenners van de Eurographic Press zelfs van Europa.” Dat ‘a + s’ heel goed in kleur kon drukken bewijst het prentenboekje De ruimtezoekertjes, gemaakt ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan.

De datering van het aluminiumboekje is wat problematisch door tegenstrijdigheid in de bronnen. Geke Linker, partner van Ruud Schoonman en auteur van het prentenboek, schrijft in haar herinneringen* dat ze vanwege het vijfjarig bestaan van de ‘Poortpers’ in 1956 De ruimtezoekertjes schreef: “een kinderverhaal op rijm dat de geschiedenis van de Poortpers vertelde; destijds waren de zgn. gouden boekjes erg populair,  De ruimtezoekertjes was een aluminiumboekje uiteraard; rijk geïllustreerd in kleur door Jack Cohn.” (Kohn in het prentenboekboek JK) In tegenspraak daarmee is de a+s krant uit februari 1966, waarin twee adressen van het bedrijf, in Amsterdam en in Zwanenburg staan. Volgens deze bron telt het bedrijf op dat moment krap 100 medewerkers en is 7 lentes oud. De verkoopafdeling zit in Amsterdam en sedert 3 jaar is de fabriek in Zwanenburg gevestigd. Een datering van het prentenboek in 1964 (1966 -7 + 5) lijkt het meest waarschijnlijk, omdat de fabriek in Zwanenburg in het prentenboek wordt beschreven en uitgebeeld.

Op de titelpagina  van De ruimtezoekertjes staat een afbeelding – binnen een cirkel van bloemen – van een stoel, volgeladen met pakjes. Dat plaatje heeft een dubbele betekenis: het wijst op de verjaardag van de hoofdpersoon in het verhaal, en op de functie van het prentenboek als relatiegeschenk bij het 5-jarig bestaan van ‘a+s’. De geringe verspreiding in openbaar bezit wijst daar ook op: het is slechts in twee bibliotheken aanwezig: bij UB Amsterdam en bij Bibliotheek Rotterdam.

Het  verhaal op rijm gaat over Aart, die op zijn verjaardag een doos met drukletters krijgt. Stapels drukwerk maakt ‘het kleine drukkertje’, samen met zijn vriendje Siep (a + s). Ze gaan op zoek naar een plaats waar ze kunnen drukken en in een oude steeg in Amsterdam (De Poortpers zat in de Torensteeg) vinden ze een ruimte boven een damesetalage. Als dat pand in zijn voegen kraakt gaan ze opnieuw op zoek, naar de Boerenstraat (de Alex. Boersstraat waar a+s gevestigd was), waar een ‘zwijnenstal’ vrij is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze knappen de ruimte op en er komt zelfs een dure klant naar het pand: de Koning gevolgd door de hele adelstand.  Ze worden zelfs ‘prinsen-drukkers’ genoemd. Tot het ook daar weer te vol wordt. De chaos wordt in de ‘notulen’ fraai verwoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zweven in een lelijke eend over het Amsterdamse Bos en strijken neer in de ‘Polder der gekleurde zwanen’ (de fabriek stond in Zwanenburg), waar Make Laar, de grote tovenaar, hen zal leren hoe te expanderen in een ‘Elastiek Fabriek’. Volgens de a+s krant van 1966 is de fabriek op dat moment al drie maal uitgebreid: van 500 naar 1500 naar 3000 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheel in de stijl van de Gouden boekjes bevat dit ‘aluminium’ boekje kleurige illustraties in een speelse lay-out, met afbeeldingen waarin de twee jongens op zoek gaan naar ruimte, sjouwend met drukpersen, papier en camera’s. Amsterdam met het Rijksmuseum en de grachtenpanden wordt in kleurrijke illustraties verbeeld.

Aart (Sven Augustin) en Siep (Ruud Schoonman) zoals ik aanneem, zijn zelf ook afgebeeld in het boek.

 

 

 

 

 

 

Over illustrator Jack Kohn is helaas weinig te vinden. Zijn naam komt niet voor in de naslagwerken (Scheen en Jacobs). Hij illustreerde in 1964 nog drie boeken voor kinderen over Mannetje Monkie bij uitgeverij van Goor.  Desgevraagd vertelde Geke Linker, auteur van de tekst,  dat Jack Kohn/Cohn een Engelsman was, en dat ze nooit meer iets van hem heeft gehoord. Geke Linker was de partner van Ruud Schoonman. Ze heeft een boek geschreven met herinneringen aan haar leven: Zo kan het ook, herinneringen van een leergierig mens (1998). Ze zat in de oorlog in kamp Ravensbrück, waar ze mogelijk Atie Siegenbeek van Heukelom heeft ontmoet.

Achterin het boek wordt verantwoord hoe het boek gemaakt is:  ‘gedrukt naar eigen handlitho’s , op 200 g/m2 houtvrij offset, rotaprint r30, , ozasolplaten, schmidt inkt, gebonden door meeuwis’.

*Geke Linker. Zo kan het ook. Herinneringen van een leergierig mens, Servo, 1998

 

Jeannette Kok

De Held van Haarlem en Hans Brinker, een ‘onuitroeibare misvatting’

 

In het buitenland is de faam van Hans Brinker als de jongen die een overstroming in Holland wist te voorkomen heel groot, maar in Nederland heeft lang niet iedereen van deze Hollandse held gehoord. Ondanks dat heeft hij hier drie standbeelden; in Harlingen, Spaarnwoude en Madurodam. Het boek van de Amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge: Hans Brinker or The silver skates uit 1865 heeft Nederland internationaal op de kaart gezet. Niet dat het beeld dat zij gaf helemaal klopte, want ze was toen ze het schreef zelf nog nooit in Holland geweest.

portrait_of_mary_mapes_dodge De kwalificatie in de titel van deze blog is ontleend aan Ewoud Sanders, die in het Nawoord  bij de uitgave van een vertaling bij Athenaeum-Polak & Van Gennep in 2005 schrijft: ‘Dit boek staat aan de wieg van een onuitroeibare misvatting. De misvatting dat Hans Brinker een jongetje was dat een overstroming voorkwam door zijn vinger in een gaatje in de dijk te stoppen.’ Hans Brinker is weliswaar de hoofdpersoon in het boek van Dodge, maar hij is níet de jongen met de vinger in de dijk. In hoofdstuk 18 van het boek van Dodge  wordt een legende verteld over de held van Haarlem, een anonieme achtjarige sluiswachterszoon die alarm slaat bij een dreigende dijkbreuk. Dat verhaal is de lezers bijgebleven, en de naam Hans Brinker is er sindsdien aan verbonden.

edelm-brinker_1

Het verhaal van de Held van Haarlem is ook als prentenboek verschenen, los van het boek van Mary Mapes Dodge. Het is bijzonder om te zien hoe verschillend illustratoren omgaan met de cruciale scène uit het verhaal. Enkele van deze prentenboeken kennen we omdat ze in de Koninklijke Bibliotheek in de Edelman-collectie aanwezig zijn. In 2004 schonk de in Amerika wonende Hendrik Edelman zijn verzameling Amerikaanse (kinder)boeken over Nederland aan de Koninklijke Bibliotheek. Daar zaten ook een aantal prentenboeken bij over onze anonieme held.

We stellen de illustratoren van deze prentenboeken hier aan u voor, de  prentbriefkaartenmaker, de Canadese schilderes, de landschapsschilder, de prentenboekmaker, de in Nederland geboren Française, de  grafisch ontwerper en de Amstelveense illustrator. Stijlen en smaken kunnen enorm verschillen, dat is duidelijk te zien in het werk van deze ‘verbeelders’.*

Dat de Held van Haarlem net als Hans Brinker in het buitenland populairder is dan in Nederland blijkt wel uit onze vondsten in de KB-collectie: vier Engelstalige prentenboeken uit Amerika, een uit Frankrijk en twee zeer recente uit Nederland. De held heet in deze boeken Karl, Peter (2 x) Jan en Hans (3 x).

Little Karl : a story for children / by Uncle Milton ; ill. by Bernhardt Wall. – New York : Cupples & Leon, 1908.

Kavan-internetrl voorkomt een overstroming door een nacht lang zijn hand in een gat in de dijk te houden. Het is een prentenboek met acht afbeeldingen van figuren in klederdracht tegen een zwarte achtergrond. De illustrator (1872-1956) was vooral bekend van minstens 5000 prentbriefkaarten, dat is ook te zien in de afbeeldingen voor dit boekje. Helaas heeft hij geen afbeelding gemaakt van de belangrijkste scène, maar de tekst geeft een goed beeld van de ontberingen die de kleine Karl moest doorstaan.

 

 

edelm_a_118_p_009_010edelm_a_118_p_007_008

 

The boy at the dike / illustrated by Marguerite Scott. – Racine, WI : Whitman, 1961.  Een boerenzoon, Peter, voorkomt een overstroming door een halve nacht lang zijn hand in een gat in de dijk te houden. De Canadese Marguerite Scott (ook Marguerite Scott- O’Donnell, 1908-1911) was beroemd als schilderes, over haar illustratiewerk is helaas heel weinig bekend. Op de illustratie is zichtbaar dat ze niet wist hoe een Hollandse dijk er uit ziet. De arme Peter zit tot aan zijn oksel in een stenen muur om het water tegen te houden.

internet

edelm_a_134_p_021_022

 

 

The boy who held back the sea / paintings by Thomas Locker ; retelling by Lenny Hort. – New York : Dial Books,1987.

edelman_a_105_storm_clouds_afb-copy-20-procentEen grootmoeder vertelt aan haar kleinzoon over Jan, een jongen die een overstroming voorkomt door een nacht lang zijn vinger in een gat in de dijk te houden. Dit prentenboek bevat (olieverf)illustraties in de stijl van Rembrandt en Vermeer. Thomas Locker (1937-) schreef en illustreerde meerdere kinderboeken. The boy who held back the sea was populair, want het werd in 1987 behalve bij Dial Books en als Puffin Pied Piper in New York tegelijkertijd ook uitgegeven bij Cape in Londen. In 1991 volgde een herdruk bij Dial Books. Dat Thomas Locker zijn carrière begon als landschapsschilder zal u bij het zien van deze illustratie niet verbazen. Het is wel even zoeken naar held Jan in dit wijdse panorama.

 

The hole in the dike / retold by Norma Green ; pictures by Eric Carle. – New York : Scholastic, 1993.

Peter voorkomtedelm_a_001_gat_in_dijk_opening een overstroming door een nacht lang zijn vinger in een gat in de dijk te houden. Eric Carle (1929-) is wereldwijd bij miljoenen kinderen bekend door zijn prentenboeken, waarvan de titel van de vertaling van The very hungry caterpillar als Rupsje Nooitgenoeg zelfs spreekwoordelijk is geworden. Hij werkt met een collagetechniek met allerlei stukjes gekleurd papier, en bereikt daar zeer kleurige en expressieve resultaten mee.  Vreemd dat dit prentenboek nooit in het Nederlands is vertaald.

 

Een aantal later bij de KB verworven prentenboeken gebruiken het ‘bekende merk’ Hans Brinker in de titel:

Hans Brinker : le petit héros de Haerlem / raconté et illustré par Albertine Deletaille. – [Paris] : Flammarion, 1978.

Een bijzonder geïllustreerde uitgave van het verhaal over de Held van Haarlem. Albertine Deletaille (1902-2008) was een in Nederland geboren Francaise, die succes had met prentenboeken in de reeks van Père Castor. In haar illustraties, voorzien van sierranden, zie je een trekschuit, koeien in de wei, molens, dijken en  prachtige wolkenluchten.  Hier is het hele boek te bekijken.

dscf8383

 

 

 

 

 

 

Hans Brinker : een oer-Hollands avontuur / ill. Nicolas Trottier ; tekst Martijn de Rooi. – Alphen aan den Rijn : Dutch Publishers, 2009.         hansbr-nl_14-15

In deze versie droomt een ‘echte Hollandse jongen’, dat hij een lek in een dijk ontdekt en voorkomt dat het dorp overstroomt. Het boek bevat stripachtige tekeningen in felle kleuren. De uitgeversreclame geeft aan: ‘Van Japan tot Zuid-Afrika weten miljoenen mensen hoe de jonge Hans zijn dorp behoedde voor een overstroming. Zijn heldendaad staat model voor de strijd van de Nederlanders tegen hun eeuwige vijand: het water’. Van Nicolas Trottier, grafisch ontwerper en illustrator, zijn nog geen andere kinderboeken bekend. Meer illustraties uit het boek staan hier.

 

Het verhaal van Hans Brinker / Alex de Wolf ; tekst: Mariska Hammerstein. – Amsterdam : Ploegsma, 2014.

Als Hans koekjes naar zijn opa brengt aan de andere kant van de dijk, ontdekt hij een gat in de dijk. Alex de Wolf (1958-) groeide op in Amstelveen. In een nawoord in het prentenboek legt hij uit dat de na14030617_p_023_024am Hans Brink later is toegekend aan de held van Haarlem. De prenten maakte hij om tijdens een tournee in Japan te laten zien in een vertelkastje, een ‘kamishibai’. De grote illustraties met geschilderde vlakken en stevige contourlijnen geven een beeld van een Nederlandse polder uit een voorbije tijd.  De decoratieve schutbladen vormen een reclame voor een land van molens, koeien, klompen, kaas en tulpen. Dat dit Hollandse beeld in het buitenland nog steeds geliefd is blijkt wel uit de onlangs verschenen vertalingen in het Engels, Russisch en Chinees.

Er kunnen veel meer prentenboeken over onze held bestaan, maar ze vinden is van toeval afhankelijk. De Franse en de recente Nederlandse boeken hebben (hoewel onterecht) de naam Hans Brinker aan de titel toegevoegd, dat maakt het zoeken een stuk eenvoudiger.

Misschien kent u meer prentenboeken over deze held? Of kent u het verhaal over de jongen met zijn vinger in de dijk uit een vroeger gelezen schoolboekje? Dan horen we dat graag.

* De verbeelders : Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw / Saskia de Bodt, Vantilt, 2014.

Karin Vingerhoets en Jeannette Kok

Verkeerde-wereld prenten en een prentenboek van Dolf Verroen

In De Volkskrant van 26 september staat een artikel van Jan Tromp over Dolf Verroen met de titel Een ontwapenend kind van 87. De aanleiding is het verzoek aan Dolf Verroen om het gratis boek te schrijven dat bij de Kinderboekenweek van 2016 hoort. In het artikel wordt gerefereerd aan een prentenboek van Dolf Verroen: De vis en de jongen, of De vis die uit vissen ging. Dat boek verscheen in 1979, en veroorzaakte nogal wat ophef.

de-vis-en-de-jongendolf-verroen

Ik werkte destijds in een jeugdbibliotheek en vond het een geestig prentenboek met mooie illustraties van Ton Frederiks. De beoordeling door een recensent van NBD-Biblion met aanschaf-informatie voor openbare bibliotheken was echter niet mals: ‘Prentenboekje waarin een vis een jongen vangt en mee onder water trekt waar hij stikt. Hij wordt klaargemaakt om te worden opgegeten door de familie vis. Rollenomkering dus, zonder bevrediging voor de lezer, geen goede afloop en geen werkelijke humor. Zwart-witte tekeningen met realistische uitbeelding van onthoofden en villen van de jongen. Het geheel is voor kinderen, eigenlijk voor iedereen, onverteerbaar.’

Wat men het schokkends vond was de vraag van zoon vis aan de moedervis of hij het piemeltje mocht opeten, ‘want dat is het lekkerste’.

Toen ik een aantal ‘verkeerde-wereld’ prenten bekeek uit de collecties van Aernout Borms (bij de KB) en van Nico Boerma (bij de UB Amsterdam) zag ik daarop afbeeldingen van vissen die mensen vangen. Dat deed me onmiddellijk denken aan De vis en de jongen.

nieuwe-nederlandsche-kinderprenten-de-verkeerde-wereldIk schreef Dolf Verroen een mail met de vraag of hij de ‘verkeerde wereld’ prenten kende.  Hij schreef terug:

“Ik ken de prenten niet – ben er wel nieuwsgierig naar! – ik heb er al eens eerder over gehoord. Mijn verhaal is op de meest gewone manier ontstaan: een vissend jongetje dat zo ruw een gevangen vis van de haak scheurde dat ik er iets van zei. Commentaar: Vissen zijn geen mensen, hoor. Het piemeltje – dat nogal ophef veroorzaakte – komt van de vishandelaar bij het verkopen van een bokking: ‘Wilt u hom of kuit, mevrouw?’ Nee, ik wil enzovoort enzovoort.”

 

Hemeleers 151

Hemeleers 151

pellerin

Pellerin

 

 

 

 

 

nieuwe-nederlandsche-kinderprenten-de-verkeerde-wereld-detail

Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten: De Verkeerde wereld

 

 

Glenisson en zonen 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aernout Borms beschrijft de verkeerde-wereld prent als volgt: ‘De wereld op zijn kop: waar de stier de slager slacht is de vertrouwde loop der dingen verstoord en zijn we beland in de Omgekeerde Wereld. In de Omgekeerde Wereld zijn de relaties tussen mensen, dieren en voorwerpen omgekeerd.’

Meer in het artikel van Aernout Borms over deze prenten.

Jeannette Kok

Soldaten in kinderboeken en op centsprenten

In het DWDD Pop-Up Museum is een van de zalen gevuld door Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Op zaterdag 12 maart 2016 konden we via de televisie haar verhelderende college over terrorisme volgen. In de museumzaal van het Allard Piersonmuseum wil ze de kwetsbaarheid van het lichaam van de eenvoudige soldaat laten zien. Dat doet ze aan de hand van foto’s, schilderijen, een beenprothese, een pet met kogelgat, een tas met verbandmiddelen, een noodrantsoen en soldatenkistjes.

In oude kinderboeken en centsprenten is veel te ontdekken over de manier waarop kinderen in de negentiende eeuw kennis konden maken met het militaire bedrijf.

Centsprenten met daarop soldaten afgebeeld waren erg populair, dat is te zien aan de hoeveelheid prenten over dat onderwerp. In het CBK zijn 428 prenten te vinden op een combinatie van de genres ‘centsprenten en militaria’. Een aantal daarvan bevat afbeeldingen die uitgeknipt konden worden om er ‘soldaatje’ mee te spelen.

Borms 0319 tussen 1880-1911

Borms 0321 tussen 1880-1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat opvalt zijn de namen waarmee soldaten worden omschreven: trompetter, pouker, commandant, grenadier, cavalerist, kozak, jager, dragonder, lansier, kurassier, jager, vaandrig, artillerist, Mameluk en Ulaan.

Borms 0894 1781-1854

De enige vrouwen zijn de marketensters, met een vaatje drank waaruit de soldaten zich moed konden indrinken.

Borms 0319 tussen 1880-1911

 

 

 

 

 

 

 

5. SMC K 0012  tussen 1826-1833Soms zijn de afbeeldingen op de prenten vrij groot en kunnen ze een fraaie wandversiering vormen.

Een geliefd spel voor jongens is ‘soldaatje spelen’. In kinderboeken is dat naast hoepelen en vliegeren een geliefd tijdverdrijf, waarbij beeld en tekst een tijdsdocument vormen.

Jongens-spelen 183X

Het buitenleven 188X

 

 

 

 

 

 

 

Maar de prenten en kinderboeken laten niet alleen de heldhaftigheid zien. Soms wordt de draak gestoken met het militaire bedrijf, en laat men zien dat niet iedereen een held wilde zijn. Teksten onder de plaatjes op prenten zijn soms komisch.

 

Soldaten-spreekwijzen 1883

Jan Heldengeest als soldaat 1868

Jan de luiaard 1906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enige tijd geleden werd Nederland opgeschrikt door RTLnieuws, dat meldde dat soldaten bij oefeningen bij gebrek aan echte kogels “pang-pang” moesten roepen. Niets nieuws onder de zon, want op een afbeelding in een kinderboek uit circa 1850 maakten soldaten al gebruik van nep-paarden.

Het menschelyke leven 185X

Borms 0181 tussen 1840-1880

 

 

 

 

 

 

 

De wreedheid van soldaten wordt getoond op een prent waarbij een lijk wordt beroofd en een arme vrouw wordt bestolen. En in Henri’s nieuw soldaten abc wordt een spion opgebracht. De tekst bij de letter S luidt: ’S, een Spion; ach, gebonden, gevangen, / Straks, aan den tak van een boom, zie je em hangen!’

Borms 0134 tussen 1817-1833

Borms 0134 tussen 1817-1833

 

 

 

 

 

 

Henri’s nieuw soldaten abc 189X

 

 

 

 

Gedode soldaten vindt men weinig in kinderboeken en op prenten. Maar hier en daar wordt aan gewonden en doden wel enige aandacht besteed. In Henri’s nieuw soldaten abc worden gewonden verpleegd. Bij de L van Lazareth ‘waar de liefde tot het kruis / t Leed van den krijgsman verzacht, ver van huis’. En ook in een boek over de slag bij Atjee liggen de soldaten er niet best bij.

Borms 0173 tussen 1840-1880

 

 

 

Henri’s nieuw soldaten abc 189X

Tafereelen uit den oorlog met Atchin 1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boeken zijn aangeduid met de titel, en de prenten met het signatuur in de KB-collectie, omdat de titels daarvan meestal weinig zeggen. Meer gegevens over die prenten vindt u via het CBK door te zoeken op signatuur.

Het onderwerp ‘militarisme in kinderboeken en op centsprenten’  lijkt me een onderzoek waard. Iets voor een student (cultuur)geschiedenis? Boeken die inspiratie kunnen  bieden zijn De grote oorlog voor kleine kinderen van Anthony en Nicky Langley (Davidsfonds 2012); En guerre : French illustrators and World War I door Neil Harris en Teri J. Edelstein ( University of Chicago Library, 2014);  “Wir spielen Krieg” : Patriotisch-militaristische Früherziehung in Bilderbuch und Spiel 1870-1918 / Hrsg. von Silja Geisler und Beatrix Mühlberg-Scholtz  (Bibliotheken der Stadt Mainz, 2014).

Nog een aanvulling van Aernout Borms:

Voor wat verdere studie betreft zijn de volgende boeken zeker ook de moeite waard:
David Kunzle, From criminal to courtier, Leiden/Boston, Brill, 2002. Over de soldaat in de Nederlandse kunst in de periode 1550-1672.
Edward Ryan, Paper soldiers, London, Golden Age Editions, 1995. Helemaal aan centsprenten gewijd, maar bijzonder weinig over de Nederlandse.

De tentoonstelling in het DWDD Pop-Up Museum is nog te bekijken tot en met 22 mei 2016.

Jeannette Kok

Ons dieren abc, een fabrieksprentenboek

Theo Gielen schreef als eerste over fabrieksprentenboeken in Prentenboeken : ideologie en illustratie 1890-1950 van Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle. Daarin omschrijft hij het genre als “de  ‘onderkant’  van de prentenboekproductie, de goedkoopste soort (soms zelfs gratis weggegeven).” (…) “Zij vormden het beeldmateriaal dat voor het gros van de kinderen hun mogelijkheid tot artistieke ontwikkeling’ bepaalde of misschien beter: belemmerde.” Theo Gielen noemt het de Assepoesters onder de prentenboeken. Zijn definitie van deze boeken: “prentenboeken die vanaf ongeveer de jaren zeventig van de negentiende eeuw in Nederland op de markt kwamen; die meestal geen vermelding hebben van een uitgever, een auteur of een illustrator; die nooit gedateerd zijn; niet in de Brinkman voorkomen; en die de onderkant van de markt bedienen.” Hergebruik van afbeeldingen en/of teksten komt veel voor, zoals bleek uit zijn onderzoek.

3. KW SMCK 1390 (1)4. KW XKN 324

 

 

 

 

 

 

In de collectie van Aernout Borms bevindt zich twee versies van een fabrieksprentenboek uit de jaren veertig van de twintigste eeuw: Ons dieren ABC (1) en Ons dieren ABC (2).
Beide versies verschillen qua illustraties, maar de teksten zijn identiek. De tekstschrijver was geen groot literator: “De olifant is sterk en moedig, en bovendien ook erg goedig.”

5. KW XKR 8911 (2)6. KW XKZ 1525 (2)7. coll. Aernout

 

 

 

 

 

 

In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek zijn maar liefst zes versies van Ons Dieren ABC te vinden, met identieke teksten, verschillende omslagen, twee soorten illustraties, verschillend formaat (van 24 tot 30 cm) en illustraties gedrukt in kleur en zwart-wit of geheel in kleur.
Er blijken zeven verschillende omslagen te zijn voor ongeveer hetzelfde boek.
2. KW SMCK 1250 (2)Wanda's bazar

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van het vermarkten en uitmelken van een uitgave. Ze zijn moeilijk te dateren, er was slechts één vermelding in Delpher: de titel staat in een advertentie van ‘Wanda’s Bazar‘ voor 32 cent, in de Leeuwarder courant van 1-12-1947.

Op een van de versies, voorzien van de ondertitel: met rijmpjes en prentjes voor lieve meisjes en aardige ventjes is een naam vermeld: Joh. Brand. Op andere uitgaven is de auteur en/of illustrator niet te betrappen.

Hieronder enkele voorbeelden van het ABC uit verschillende uitgaven.

 

10. Ons dieren abc coll.AB (2)9. KW XKZ 1525 (7)

 

 

 

 

 

 

17. KW GW A104,048(2) 16. KW SMCK 1390 (3)

19. KW XKZ 1525 (4)

 

 

 

21. KW SMCK 1250 4

 

Misschien hebt u er nòg een in uw collectie met een andere omslag? Of met een andere titel? We horen het graag.

Jeannette Kok, met dank aan Jozefien de Leest

Uitgever J. Vlieger en bakerrijmen, bibliografisch gepuzzel

De firma J. Vlieger

Uitgeverij J. Vlieger bezat in de 19e eeuw verschillende panden in het centrum van Amsterdam. Op dit moment is er nog één vestiging aan de Amstel, waar papier en verf worden verkocht. De firma geeft geen boeken meer uit en er staan geen mensen van de familie Vlieger meer in de zaak, maar de interesse in het Vlieger-erfgoed is gebleven. In een vitrine staan een aantal oude boekjes, en de digitaal beschikbare ‘Vliegertjes’ zijn door de huidige medewerkers met plezier bekeken.

In het Centraal Bestand Kinderboeken staan 511 kinderboeken en 50 centsprenten van deze uitgever, waarvan er 104 een link hebben naar een digitale versie, meestal op Het Geheugen van Nederland. Via de website van onze stichting zijn ook digitale Vlieger-uitgaven te vinden: via de Online Bibliotheek zijn onder het kopje ‘Vliegertjes’ 48 boekjes te bekijken.

Uitgeverij Vlieger heeft verschillende reeksen prentenboeken met bakerrijmen ofwel oude kinderrijmen uitgegeven. En daar begint de bibliografische puzzel.
De Brinkman biedt geen houvast: er staan helemaal geen bakerrijmen van Vlieger in vermeld.
Helaas zijn maar weinig fondscatalogi bewaard gebleven in openbare instellingen en bij particulieren: Catalogus 1875; Sint-Nicolaas-Courant 1878; brief aan verkopers met 2 pagina’s uitgaven 1884; Catalogus 1887; Catalogus ca. 1905; Catalogus ca. 1907.
Maar nu kunnen we Delpher raadplegen met digitale tijdschriften en kranten, en dat levert een heleboel extra informatie op.

De bakerrijmen
Dr. Johannes van Vloten (1818-1883) was een zeer geleerde letterkundige, waarvan de meeste werken nu zijn vergeten. Daarentegen was zijn bundel uit 1871, getiteld Nederlandsche baker- en kinderrijmen, door hem ‘verzameld en meegedeeld’, de opmaat voor bundels die tot op heden voor jonge kinderen verschijnen. Uitgevers zagen al heel kort na het verschijnen van Van Vloten’s verzamelwerk de aantrekkelijkheid van de kinderrijmen voor een groot publiek. D. Noothoven van Goor en de Gebroeders Belinfante kwamen in 1872, en A.W. Sijthoff in 1876, met aardige bundels op de markt, voorzien van gekleurde afbeeldingen.
Ook J. Vlieger zag er wel brood in, want ze hebben een aantal reeksen met bakerrijmen uitgegeven; ik heb tot nu toe zes verschillende series kunnen onderscheiden.

Reeksen bakerrijmen van uitgeverij J. Vlieger

1. Serie 1882 met 8 titels op de achterkant

Belangrijkste kenmerken: op de achterkant staan 8 titels. Het formaat is 16,1 cm hoog, de omvang is 8 bladen en onbedrukte keerzijden. Bij enkele delen staat op de voorkant de drukker vermeld: Amand Lith.

Vlieger bakerrijmen 1882  (1)Vlieger bakerrijmen 1882  (2)

 

 

 

 

 

Vlieger Alg. Handelsblad 1882 detail

De datering: deze reeks met 8 delen staat niet in de aanwezige fondscatalogi. Via Delpher is in het Algemeen Dagblad van 24-06-1882 een advertentie te vinden van Vlieger met een nieuw gemaakte reeks met 8 deeltjes, de eerste getiteld: Wel, wat zeg je van mijn kippen?, en de tweede getiteld: Jaapje sta stil!  In de advertentie staat in dialoogvorm dat die boekjes al sinds lang bekend zijn. Maar nu heeft de uitgever ‘ze heel anders laten maken’ in wel in een oplage van 160.000. De acht boekjes worden franco thuis bezorgd voor 75 cent.

Een digitale versie van een van de deeltjes is Jaapje sta stil.

2. Serie 1886 Een duurdere reeks met tien delen

Belangrijkste kenmerken: bij deze reeks zijn 10 titels op achterkant gedrukt. Het formaat is 16,5 cm hoog. De omvang is 8 bladen met onbedrukte keerzijde, met op elk blad een versje.

 Vlieger bakerrijmen 1886 b (4)Vlieger bakerrijmen 1886 b (2)

 

 

 

 

De datering: deze reeks staat in de Fondscatalogus van Vlieger van 1887 als Serie 9, 139-148. ‘Oct. boekjes in 10 soorten, bakerrijmpjes en liedjes, met net uitgevoerde plaatjes in kleuren gedrukt. À 10 cent’. Delpher ondersteunt dit met een advertentie in Het nieuws van den dag van 19-11-1886 waarin ook een serie van 10 delen wordt gemeld. Er zijn twee titels aan de eerder genoemde acht toegevoegd: Daar komt Paul Jonas aan en Och, Jantje, wil niet huilen!

Vlieger Nieuws van den dag 1886

Een digitale versie van een van de deeltjes is Och, Jantje wil niet huilen.

 

 

 

 

3. Serie 1887-a1, de Eén-cents-reeks
Belangrijkste kenmerken: de achterkant is ook bedrukt met een versje, het formaat is 14 cm hoog, de omvang is 7 pagina’s elk met een versje. Bij enkele delen staat de drukker op de voorkant: Amand Lith. De pagina’s zijn dubbelzijdig bedrukt.

Vlieger bakerrijmen 1886 a1 (2)PRB01-265538149_004, 03-08-2005, 14:08,  8C, 2170x1794 (1894+3276), 100%, MUSEONbasis, 1/120 s, R52.4, G35.9, B42.3

Titels van de reeks:
Barend Botje ging uit varen; Wip! zei de kikvorsch; Rom, bom, bom, zoo slaat de trom; Torentje, torentje, bossekruid; Hop maar Janneke; Dit is de sleutel van den Bibelebomschen berg; Ooievaar Lepelaar; Wel, wat zeg je van mijn kippen. 
Acht deeltjes uit deze reeks kwamen via een schenking van Annette Biemond Peck uit Amerika bij de KB terecht. (Signaturen KW XKE 057 [1] t/m KW XKE 057 [8]).  De boekjes waren samen ingebonden, maar zijn door de restauratieafdeling van de KB destijds van elkaar gescheiden. Dat de achterkanten met een versje bedrukt zijn is ook mooi te zien bij een gaaf exemplaar van Torentje Torentje bossekruid bij de Vliegertjes op de SGKJ-website.

De datering:
In deVlieger Nieuws van den dag 1-11-1887 Vlieger Catalogus van 1887 staat de reeks als Serie 2. 26-48. ‘Spiksplinternieuwe ééncents Prentenboekjes met in kleuren gedrukte plaatjes en omslag bestaande in 18 soorten’. Bij 8 daarvan gaat het om bakerrijmen. Een zoektocht in Delpher levert een advertentie op in Het nieuws van den dag van 1-11-1887. Daarin worden de ‘Spiksplinternieuwe Eén Cents Prentenboeken met in kleuren gedrukte plaatjes, aardigen tekst en bijzonder groot formaat’ met de 8 bovenstaande titels (tussen andere titels) aangekondigd.
Een digitale versie van een van de deeltjes is Wip! zei de kikvorsch.

 

4. Serie circa 1887 a2, gelieerd aan de Eén-cents-reeks

Belangrijkste kenmerken: 2 afbeeldingen op 1 pagina. Formaat: 14 cm. hoog. Omvang: 4 pagina’s tekst en 2 pagina’s afbeeldingen. Op de achterkant 1 omkaderde afbeelding met 2 scènes. Drukker: Amand Lith. Bevat 8 oude rijmen. De pagina’s zijn tweezijdig bedrukt.

Titels: er zijn er tot nu toe twee titels gevonden: Wip! zei de kikvorsch en Torentje torentje bossekruit.

Vlieger bakerrijmen 1886 a2 (1)Vlieger bakerrijmen 1886 a2 (2)

 

 

 

 

 

 

Datering: deze reeks is in de aanwezige fondscatalogi niet te vinden. De uitgave heeft dezelfde afbeelding op de voorkant en dezelfde titel, uitgever en drukker als die van de Eén cents reeks uit 1887 (XKE 057 [8]), maar heeft een andere inhoud, lay-out en achterkant. Delpher biedt hier geen uitkomst.

Digitale versies van beide deeltjes zijn Wip! zei de kikvorsch en Torentje torentje bossekruit.

5. Serie ca. 1897 in kleur en groen

Belangrijkste kenmerken: afwisselend pagina’s met kleurenlitho’s en met groene sierranden. Formaat: hoogte 21 cm, omvang 16 pagina’s, tweezijdig bedrukt. De achterkant van het omslag is onbedrukt. Elk deel bevat 16 oude rijmen.

Vlieger bakerrijmen 1900 (1)Vlieger bakerrijmen 1900 (2)Vlieger bakerrijmen 1900 (3)

 

 

 

 

 

 

Titels : Jaapje, sta stil; Wel, wat zeg je van mijn kippen; Schuitje varen, theetje drinken; Hop maar Janneke; Hier is de sleutel van den Bibelebonschen berg; Draai het wieltje nog eens om; Hansje Knipperdolletje; Tiereliere let let let; Daar komt Paul Jonas aan; Och Jantje wil niet huilen!

Datering: Op de voorkant van de fondscatalogus uit ca. 1907 staan afbeeldingen van vier bakerrijmenbundels, die overeenkomen met deze serie. De titels staan in de catalogus als Serie 6: ‘Hier volgen de tien bekende boekjes met de echt Hollandsche versjes, verzameld door Dr. J. v. Vloten. Ieder boekje bevat 8 gekleurde platen en ongeveer twintig versjes, welke alle kinderen zoo gemakkelijk kunnen leeren. Formaat 14 bij 21 cm. Prijs per stuk 10 cent. Prijs per serie f 0,90.’

In de fondsVlieger Nieuws van den dag 1906catalogus van ca. 1905 staat ook een Serie 6 met dezelfde titels en de toelichting ‘Van ouds bekende kniedeuntjes, van Van Vloten, met keur van platen.’ Ik ga er van uit dat het hier om dezelfde reeks gaat, en dat deze er dus al in 1905 was. Aanvulling van Theo Gielen: van het deeltje ‘Hansje Knipperdolletje’  is een exemplaar in het Westfries Museum in Hoorn aanwezig, (inv. nr. 11425) met inscriptie gedateerd ‘1898’. Die serie zou dus in ieder geval nog voor de eeuwwisseling gedateerd moeten worden.

Via Delpher is een advertentie te vinden in Het nieuws van den dag van 03-11-1906. Hier wordt gemeld: ‘tien fraaie bundels met 80 mooie gekleurde platen en honderden lieve versjes en rijmen’.

Een digitale versie van een van de deeltjes is Tiereliere let let let.

 

6. Serie 1920 met plaatjes van Jan Bleys

Belangrijkste kenmerken: de illustrator wordt voorop genoemd: ‘plaatjes van Jan Bleys’ (1868-1952). Formaat 20,9 cm hoog. Omvang: 16 pagina’s. De naam van de reeks is Oude bekenden. De achterkant van het omslag is onbedrukt. De illustraties bij de 16 oude rijmen zijn zwart-wit of met steunkleur in paars of groen. De pagina’s zijn tweezijdig bedrukt.

Vlieger bakerrijmen 1920 (4)Vlieger bakerrijmen 1920 (5)

 

 

 

 

 

Titels van de reeks die nu bekend zijn: Och Jantje wil niet huilen; Historie van het huis van Adriaan; Jaapje sta stil; Hop maar Janneke; Schuitje varen theetje drinken; Draai het wieltje nog eens rond; Wel wat zeg je van mijn kippen; Hansje Knipperdolletje. Theo Gielen heeft nog een deeltje van de ‘Oude Bekenden’ ontdekt:  ‘Kleuterboekje’.
De datering: in de aanwezige fondscatalogi wordt de reeks niet genoemd. Ook via Delpher is in kranten en tijdschriften geen enkele melding te vinden. Gelukkig heeft G.J. Vlieger in een artikel in Amstelodanum (1987) geschreven dat in 1919 de oplage van de oude serie van 10 delen bakerrijmen uitgeput raakte, en dat toen werd besloten tot ‘een nieuwe uitgave, die de titel Oude Bekenden kreeg. Steendruk was blijkbaar niet haalbaar en zo werd het boekdruk met een steunkleur en tekeningen van Jan Bleys, zoon van de architect van de Sint Nicolaaskerk.’ In 1930 was de oplage daarvan vrijwel uitverkocht.
Een digitale versie van een van de deeltjes is Hansje Knipperdolletje.

Wat ik hoop na al dit gepuzzel, is dat u in uw collectie exemplaren van nog meer Vlieger-reeksen hebt, dat u deeltjes hebt met dateringen van de eigenaren erin, of dat u mij laat weten dat het nog héél anders in elkaar zit…

Jeannette Kok

 

 

Wreedheden

Bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam zie ik toevallig een boekje liggen met de titel: Roomsch bakken en braden. Nee, geen verzuild kookboek, maar een geschriftje van H. Bakels, uitgegeven in januari 1925 door de Evangelische Maatschappij met ‘een welgemeend woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten.’ De negen plaatjes van Jan Luyken tonen barbaarse praktijken waarbij ketters worden gemarteld en vermoord. executie

Hoe zit het met wreedheden door machthebbers in kinderboeken en centsprenten? Een achttiende-eeuws voorbeeld vond ik via Delpher in een vroeg tijdschrift: “De vriend der kinderen” (5e deel, nummers 58 tot 60, 1781).  executie Vriend der kinderen titelpagina

 

 

 

 

Het bevat een verhaal waarin een vader zijn kinderen onderhoudt over de executie van een moordenaar. Het was ‘een booswigt bij uitstekendheid’, die in de gevangenis waar hij een straf voor eerdere euveldaden uitzat, een man ‘in koelen moede’ doodstak.

executie Vriend der kinderen inhoud‘Na zyns Naasten bloed te dorsten; welk een afgryslyk Character! niet waar myne Kinders?‘ De auteur vindt dat deze misdaad niet ongestraft mag blijven, en als afschrikwekkend voorbeeld gegeven dient te worden aan ‘eene ruwe menigte, op welke zulke bloedige vertoningen veel meer indruks maken, dan de ernstigste waarschouwingen of bondigste leerredenen.’

Geschiedenis van Cartouche (Brepols 56)

De auteur vraagt zijn kinderen of ze willen gaan kijken naar de grote toeloop en de uitvoering van het vonnis. Lotje, Lysje en Karel voelen er niets voor, maar Frederik denkt dat hij het zou kunnen aanzien. Argumenten worden paginalang gewisseld: misdadigers zijn ook mensen, maar het recht dient gehandhaafd te worden. Een ondeugdelijke opvoeding, verkeerde vrienden en het ontbreken van Godsbesef kunnen oorzaken van ontsporing zijn.

Executie Borms 0170 detail

Klaas Kapoen (Brepols 18)

 

 

De vader verzoekt zijn kinderen er toch heen te gaan. De meisjes worden ervan verschoond, maar Karel en Frederik moeten dapper zijn. Ze moeten leren dergelijke vertoningen met ‘gepaste gelatenheid’ aan te zien. De vader zegt dat de openlijke strafoefeningen zijn ingesteld ‘om anderen ten spiegel en afschrik te strekken’. Zijn kinderen mogen dankbaar zijn dat ze in goede omstandigheden opgroeien.

De jongens volgen hun vaders raad op en ‘vermanden zich om deze gerechtspleging te gaan zien.’ Het verhaal besluit ermee dat deze gebeurtenis aanleiding werd ‘tot menig nuttig en leerzaam onderhoud’. Goddank wordt de lezer de beschrijving van de uitvoering van het vonnis bespaard.

De praktijk van het voltrekken van doodvonnissen werd in 19e-eeuwse centsprenten helder weergegeven. Het ging dan meestal om bekende schurken zoals Cartouche of Klaas Kapoen. Een selectie hierbij, want wat is een blog zonder plaatjes?

executie Borms 0100 detail

De koopman en de knecht (Burckhardt 1028)

executie Borms 0593 detail

Kinders wilt u vreugd vermeeren ( Glenisson en Van Genechten 73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen werden ook in sprookjes met gruwelen bestookt, maar daarover een andere keer.

Jeannette Kok

 

De musch en de koekoek

Een tijdje geleden liet een collega bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam me een dun boekje zien, dat hij voor 1 euro bij een antiquaar had gekocht. Voor dat geld kun je niet veel verwachten, maar dit boekje was in onverwacht goede staat en had een bijzonder geometrisch omslagontwerp. Het boekje is inmiddels opgenomen in de catalogus en in de collectie van de UBA. Agatha Sprookjes en verhalen (2)

In Brinkman was niets te vinden over De musch en de koekoek. Via google dook de titel bij Marktplaats op, maar dan niet als afzonderlijke uitgave, maar als verhaal in de bundel Sprookjes en Verhalen door Agatha en anderen, verschenen bij Sijthoff, zonder jaar.

Agatha. Sprookjes en verhalen

 

 

 

Volgens het CBK heeft Openbare Bibliotheek Amsterdam als enige een exemplaar van Sprookjes en Verhalen in de Museumcollectie. Het boek moet vóór 1879 zijn verschenen, want in het Nieuwsblad voor den boekhandel van dat jaar wordt het gezocht door een boekhandelaar in Zwolle, ‘in een liefst gebonden ed.’ Helaas, bij de OBA kon men het boek niet vinden. Via Marktplaats heb ik het toen gekocht, en zag dat de verhalen en de afbeeldingen in het boek van Agatha en in de losse uitgave identiek zijn. De verhalen in die bundel zijn: Een oud  sprookje, opnieuw verteld; Eene belofte en eene goede belooning; Grietje, of Roodkapje de Tweede; De musch en de koekoek; De bron in het dal. 

Agatha Bron in het dal

Agatha een oud sprookje KB ex (1)

 

 

 

 

 

 

 

De Zeeuwse Bibliotheek heeft een afzonderlijke uitgave van het verhaal De bron in het dal, met een soortgelijke omslag als De musch en de koekoek.

Het eerste verhaal uit de bundel van Agatha is een bewerking van het sprookje over Belle en het beest. Ook daar is een afzonderlijk verschenen editie van bekend: de Koninklijke Bibliotheek heeft een exemplaar waarin de afbeeldingen hetzelfde zijn als in Sprookjes en Verhalen, maar het heeft niet zo’n geometrisch omslagontwerp.

Het verhaal over De musch en de koekoek gaat over twee mussen die een nest bouwen. Het vrouwtje legt eieren en bebroedt ze terwijl ‘mijnheer haar echtgenoot’ zorgt voor haar voedsel. Dan wil de ‘pronkzuchtige’ mevrouw de Musch zich vertreden, en haar echtgenoot moet mee. De zon schijnt en de vlinders (‘ledigloopers’) pronken met hun vleugels. Als de mussen terugkeren naar het nest vinden ze daar een vreemdelinge, een koekoek, die op de eieren zit. Deze indringster, een ‘onbeschaamde klaploopster’ volgens de andere vogels, heeft haar ei in het nest gelegd en ze weet de ijdelheid van mevrouw Musch zozeer te strelen, dat deze belooft voor het ei van de koekoek te zorgen. Ze doet dat voor deze ‘vreemde van eenen zoo aanzienlijken rang’, hoewel een nicht haar waarschuwt voor de gevolgen. Enige tijd later komen vier jonge mussen en een koekoek uit het ei. De koekoek eet het meeste en werpt de jonge mussen over de rand. Moeder Musch is zeer bedroefd en verwijt zichzelf dat ze niet naar goede raad heeft geluisterd. De moraal: ‘bitter naberouw volgt op de onbedachtzaamheid.’

Agatha Sprookjes en verhalen (3)

Agatha. Sprookjes en verhalen

Via het onvolprezen Delpher kwam ik op het spoor van een veel eerder verschenen boek waarin ditzelfde verhaal is opgenomen: Kleine vertellingen door Evangeline. Onder die naam schreef letterkundige en predikant Hendrik Marinus Christiaan van Oosterzee (1806-1877) een aantal boeken voor kinderen. Kleine vertellingen is verschenen bij A.W. Sijthoff in 1857, ook ‘met gekleurde plaatjes’. Het tweede verhaal is De musch en de koekoekAgatha Sprookjes en verhalen (5)

 

 

 

 

De tekst is in beide uitgaven nagenoeg hetzelfde, op wat spellingsvariaties na. Het boekje uit 1857 bevat mooie handgekleurde afbeeldingen, maar jammer genoeg bevat het geen illustratie bij dit verhaal.

Wat valt op: een verhaal over een mus en een koekoek geschreven door ‘Evangeline’,  verschijnt in een bundel uit 1857. Datzelfde verhaal duikt vóór 1879 weer op in een bundel van ‘Agatha en anderen’,  zonder vermelding van de naam van de oorspronkelijke auteur. Ook verschijnen een aantal van de verhalen uit de bundel van Agatha als losse uitgaven, met hetzelfde zetsel en dezelfde in kleur gedrukte litho’s. Twee ervan kennen we met een geometrisch bandontwerp, en een met een ander ontwerp. Ze verschijnen allemaal bij dezelfde uitgever, die dit verhaal voor zover we nu weten in minimaal drie versies heeft uitgebracht.

De bundel van Agatha bevat nog twee verhalen: Eene belofte en eene goede belooning en Grietje, of Roodkapje de Tweede. Mijn vragen aan u: hebt u in uw collectie een van deze verhalen als losse uitgave? Hebt u boekjes met dat geometrische bandontwerp? Hebt u een idee van het jaar van uitgave? En in welke tijd maakte zo’n geometrisch bandontwerp opgang?

Jeannette Kok

Michiel de Ruyter

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, de nieuwe film over de vaderlandse held Michiel de Ruyter is op 26 januari 2015 in première gegaan in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hoofdrolspeler Frank Lammers vertelde in een televisieprogramma – naar aanleiding van kritiek over het ontbreken van het onderwerp slavernij in de film – dat Michiel de Ruyter ‘een van de eersten was met een donkere man als vriend’.

Nu heb ik de film nog niet gezien, maar ik moest onmiddellijk denken aan het boek Zwart: Sambo, Tien kleine nikkertjes, PijpjeDrop, Pompernikkel en anderen: het beeld van de zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980 door Jeroen Kapelle en Dirk J. Tang, onder redactie van Saskia de Bodt.   1_353379_zwart_omslag

Hoofdstuk 2 is getiteld: Jan Compagnie of hoe een Afrikaans jongetje een beetje beroemd werd in Nederland (p. 19-31). Het gaat over het zwarte vriendje van Michiel de Ruyter waar hij als kind in Vlissingen mee speelde. Volgens De Ruyter’s biograaf Gerard Brandt (1626-1685) ontmoette hij deze persoon in 1664 opnieuw voor de West-Afrikaanse kust.

Een prachtig onderwerp voor een kinderboek natuurlijk, en auteurs en verbeelders hebben hun fantasie dan ook de vrije loop gelaten. Hoe een Afrikaan er uitzag wisten ze kennelijk niet, dat is zichtbaar in de illustraties waarop de ontmoeting van De Ruyter met de inmiddels volwassen Afrikaan is uitgebeeld: hij heeft indiaanse elementen meegekregen.

1090B45_to_p_090_grav 3

G. Engelberts Gerrits. Het leven en de daden van M. A. de Ruiter, Neêrlands doorluchtigsten zeeheld, 1826

Ki_1210_pl_p_175.jpg

P. Louwerse. Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee, 1880

Ki_4898_to_p_II_afb 3

P.J. Andriessen. Michiel Adriaansz. de Ruyter, 1876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaderlandsliefde was een belangrijke deugd in de negentiende eeuw, daar getuigen vele 1823jeugdboeken over ‘vaderlandsche helden’ van. De zeventiende-eeuwse Michiel de Ruyter was een van de meest populaire figuren. In het Centraal Bestand Kinderboeken zijn 189 titels van jeugdboeken over Michiel de Ruyter te vinden, gedateerd van 1799 tot 2013.

Een aantal van die jeugdboeken is al digitaal toegankelijk. U vindt ze via het Centraal Bestand Kinderboeken op trefwoord Ruyter, Michiel Adriaensz. de. Ook op centsprenten werd De Ruyter vereeuwigd: Het leven van De Ruiter (Funke no. 9) is bij de Zeeuwse Bibliotheek digitaal beschikbaar en op de SGKJ website staat een fraaie in kleur gedrukte prent van I. de Haan (no. 98). In het nieuwe standaardwerk Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten zijn er nog vier te vinden: Funke 98, C.J. Koster 13,Kannewet 95 en Schuitemaker 50.

De Haan 98H - De Ruiter

Het Scheepvaartmuseum doet meer: ze vertellen het ‘echte en eerlijke verhaal’ achter Nederlands grootste zeeheld via rondleidingen, stadswandelingen en lezingen.

 

Jeannette Kok