Berichten

uit de wereld van het oude kinderboek

 

Vrienden van de SGKJ ontvangen driemaal per jaar de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Dit blad bevat verslagen en aankondigingen van activiteiten van de Stichting en anderen. Ook wordt er bericht over actuele tentoonstellingen, excursies, publicaties en artikelen uit tijdschriften over kinder- en jeugdliteratuur uit binnen- en buitenland. De Berichten worden na verloop van tijd op de website gepubliceerd. 

Via de website zijn de digitale Berichten voor iedereen bereikbaar; ze kunnen op woorden doorzocht worden.

Ook de recentere uitgaven van de Berichten zijn per aflevering in pdf-format te bekijken en eventueel te downloaden. Helaas ontbreken nog enkele uitgaven, t.w. nr. 56, 61-64 en 67. Bij enkele uitgaven ontbreken de afbeeldingen omdat deze uit tekstbestanden zijn geconverteerd. 

Berichten-83-april-2015
Berichten-82-december-2014
Berichten-71-september-2011
Berichten-70-juni-2011
Berichten-69-maart-2011
Berichten-68-december-2010
Berichten 65/66-maart/juni-2010
Berichten-60-december-2008
Berichten-59-september-2008
Berichten-58-juni-2008
Berichten-57-maart-2008
Berichten nr. 1(februari 1994) - 55(september 2007)
Aan de donateurs 1993-10-14
 Verslag 1993-06-12
 Aan de donateurs 1993-05-18
 Aan de donateurs 1991-12
Welkomstbrief 1991
Brochure St. ter Bevordering v.d. Studie v.d. Kinder- en Jeugdliteratuur
De nummers 1-55 zijn gescand, via OCR gedigitaliseerd en in pdf-format overgezet. Bij de toepassing van ocr-techniek vertoont de tekst onvermijdelijk onvolkomenheden. Spelfouten komen voor maar staan de leesbaarheid meestal niet in de weg. Soms worden tekstdelen of illustraties niet herkend waardoor een onbegrijpelijke brei van tekens op het scherm verschijnt. De redactie van de website meent dat deze onvolkomenheden voor de bruikbaarheid van de digitale tekst geen onoverkomelijk bezwaar vormen en verwacht dat dit digitale archief voor onderzoekers, verzamelaars en andere geÔnteresseerden in het oude kinderboek een welkome bron van informatie is.

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 14 december 2016. Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.