De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een non-profit organisatie met als doel het bevorderen van beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende oude kinderboeken en -prenten en de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. De SGKJ beheert geen collectie.

 

Website SGKJ

 

english version

 

 over de SGKJ       

    bestuur    

   ↓ aanmelden als Vriend

   ↓ anbi-informatie

   ↓ zusterorganisaties

   contact

   ↓ geschiedenis SGKJ

   web-archief

  activiteiten

    agenda

    ↓ blog oudekinderboek

    ↓ Berichten

    H. van Alphenprijs

    ↓ De Waare Rijkdom

    ↓ expo 2013

 online bibliotheek

     ↓ kinderboeken    

     centsprenten   

     ↓ beweegbare boeken       

       wensbladen

  verzamelaarsinfo     

 

 

!! nieuw emailaccount !!

Het nieuwe emailadres van de SGKJ is: StichtingGKJ@gmail.com

Op 24 juni is het email account van de SGKJ gehackt. Hierbij is het wachtwoord door de hackers gewijzigd, waardoor de email verzonden aan hetoudekinderboek@gmail.com niet meer bereikbaar is voor het bestuur, met name de secretaris.

Ernstiger is dat fake-mail vanaf het gehackte account is/wordt verzonden aan onze Vrienden. Vrienden en relaties van de SGKJ wordt aangeraden email afkomstig van hetoudekinderboek@gmail.com ongelezen uit hun mailbox te verwijderen.

Het bestuur verontschuldigt zich voor de overlast die Vrienden en relaties hierdoor ondervinden.

 

boekenrij.JPG (44548 bytes)

 

De UVA organiseert van 17 tot 28 augustus weer de Summerschool. Op donderdag 20 augustus 13.30 houdt Nico Boerma een college over de vele gedaanten van Sint Nicolaas en Zwarte Piet aan de hand van prenten.

Klik hier voor het programma van de Summerschool. 

 

 

Najaarsexcursie 2015

De najaarsexcursie wordt gehouden op 25 spetember en gaat naar het nieuwe Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. In het geheel gerenoveerde gebouw van de voormalige verzekeringsmaatschappij De Holland, heeft het museum een prachtig onderkomen.

Lees verder...

 

boekenrij.JPG (44548 bytes)

 

WaanEnWijs.jpg (118737 bytes)

Najaarsstudiedag 2015

De najaarsstudiedag wordt gehouden in Tilburg op 23 of 30 oktober. De datum kan helaas pas in augustus worden vastgesteld.

De nieuwe geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur Het land van waan en wijs en Alice in Wonderland staan in het programma centraal. Daarnaast krijgt de Collectie Buijnsters in de universiteitsbibliotheek op die dag aandacht. Lees verder...   

 

  

 

blog Het Oude Kinderboek   onder redactie van Jeannette Kok

Bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam zie ik toevallig een boekje liggen met de titel: Roomsch bakken en braden. Nee, geen verzuild kookboek, maar een geschriftje van H. Bakels, uitgegeven in januari 1925 door de Evangelische Maatschappij met ‘een welgemeend woord, ook voor de menschelijken onder mijne Roomsche landgenooten.’ De negen plaatjes van Jan Luyken tonen barbaarse praktijken waarbij ketters worden gemarteld en vermoord...

Hoe zit het met wreedheden door machthebbers in kinderboeken en centsprenten? ....

Lees verder...

 

Een interessant blog door Karin Vingerhoets over centsprenten met als onderwerp de Slag bij Waterloo, nu 200 jaar geleden, staat op de website van de Koninklijke Bibliotheek

 

Onderhoud en herstructurering website

Door onderhoud aan de website in de komende weken, zullen sommige pagina's niet bereikbaar zijn.

In de nieuwe structuur is deze homepage vereenvoudigd en zijn pagina's van de online bibliotheek niet meer rechtstreeks te bereiken. De pagina's over kinderboeken, centsprenten en beweegbare prentenboeken, zijn bereikbaar onder de betreffende links. Zo is de veelbezochte pagina drukkers en uitgevers van centsprenten via de link centsprenten  te bereiken. De pagina's behouden na herstructurering zoveel mogelijk hun internetadres. Voor opmerkingen mail centsprenten@xs4all.nl.

 

 links naar:    ↓oude kinderboeken   -  ↓boeken en prenten  -  ↓boekfestijnen  -   papieren speelgoed

StichtingGKJ@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 02 juli 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.