SGKJ-Nieuwsbrief 43

Uitgelicht

Ontdek hier bijzondere oude kinderboeken en centsprenten.

Beste SGKJ-vrienden,
Na de geslaagde studiedag in Groningen op 5 november staan er weer twee activiteiten gepland in het voorjaar, een excursie op 11 maart en de voorjaarsstudiedag op 21 april. Meer daarover in deze Nieuwsbrief.
Er zijn weer tentoonstellingen te bezoeken onder meer in het nieuwe stripmuseum in Noordwijk. In de rubriek over streekgebonden jeugdliteratuur staat de bespreking van een publicatie over Rotterdamse jeugdboeken. Verder worden de lezers geattendeerd op interessante vakliteratuur!
 We wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwe SGKJ-Nieuwsbrief.
Margreet van Wijk, secretaris SGKJ

SGKJ-Nieuwsbrief 43 hier inzien of downloaden

Het rampjaar 1672 voor de jeugd verteld.

Blog

1672 staat in de Vaderlandse Geschiedenis bekend als het Rampjaar. Het 350ste herdenkingsjaar levert verschillende publicaties op. Een bijzonder boek is de toelichting bij en hertaling van een in 1674 verschenen anonieme leerboek De Franse tirannie. Nieuwe spiegel der Jeugd, ‘zodat de jongelui de gebeurtenissen nooit vergeten en kunnen leren van wat ons is overkomen’.  De jeugd (en ook volwassenen) moest gewaarschuwd worden voor de gruwelijkheden van de Fransen in het Rampjaar. Het boek is een echt propagandaboek, maar veel van de oorlogshandelingen van de Fransen zijn ook daadwerkelijk gebeurd. Het doel van het boek was echter duidelijk: de kinderen een anti-Franse mentaliteit bijbrengen.

SGKJ-Nieuwsbrief 46

Nieuwsbericht

Beste SGKJ-vrienden en liefhebbers van het oude kinderboek,
Hierbij stuur ik de SGKJ-Nieuwsbrief 46 met het In Memoriam voor Sikke van der Weg. Verder veel nieuws over bijzondere boeken die deels aansluiten bij de actualiteit, informatie over tentoonstellingen en het Centraal Bestand Kinderboeken en talloze links naar achtergrondinformatie.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Aernout Borms, beheerder website

Maroessia, een Oekraïense klassieker

Nieuwsbericht

De oorlog in Oekraïne heeft ons geschokt. De meesten van ons wisten weinig van dat land, maar dat is de afgelopen weken wel veranderd. Wat betreft jeugdliteratuur, Oekraïne had een klassiek jeugdboek over Marusya, een Oekraïense heldin die streed voor de vrijheid van haar land.

Voorjaarsstudiedag 21 april 2022

Nieuwsbericht

Het bestuur  van de SGKJ nodigt u graag uit voor
de voorjaarsstudiedag op donderdag 21 april 2022 in de
Steenlandzaal van de Chocoladefabriek in Gouda.
Het thema van deze dag is jeugdpoëzie.

Leven en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst: een boeiende excursie naar Vlaardingen

Blog

Afgelopen vrijdagmiddag waren de vrienden van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur voor hun halfjaarlijkse excursie te gast in De Windwijzer te Vlaardingen, een voormalige kerk in de buurt van het woonhuis van het kunstenaarsechtpaar Jean-Jacques (Jan) en Berhardina (Dien) Midderigh-Bokhorst.

Ellen Boonstra en Erika Verloop gaven een boeiende presentatie over dit echtpaar, dat we vooral kennen als illustratoren van prentenboeken, historische verhalen, meisjesboeken en sprookjes, maar al snel bleek dat zij ook veel ander werk hebben verzet. Zij gaven een gedetailleerd beeld van het leven van deze verlichte geesten in het streng hervormde Vlaardingen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor wie nog veel meer wil weten kan terecht bij een indrukwekkend artikel van hen (zie link hieronder).