De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een non-profit organisatie met als doel het bevorderen van beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende oude kinder-boeken en -prenten en de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. 

Website SGKJ

 

english version

 

 over de SGKJ       

    bestuur    

   ↓ aanmelden als Vriend

   ↓ anbi-informatie

   ↓ zusterorganisaties

   contact

   ↓ geschiedenis SGKJ

  activiteiten

    agenda

    ↓ blog oudekinderboek

    ↓ Berichten

    H. van Alphenprijs

    ↓ De Waare Rijkdom

    ↓ expo 2013

 online bibliotheek

     ↓ kinderboeken    

     centsprenten   

     ↓ beweegbare boeken       

       wensbladen

  verzamelaarsinfo     

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud en herstructurering website

Door onderhoud aan de website in de komende weken, zullen sommige pagina's niet bereikbaar zijn.

In de nieuwe structuur is deze homepage vereenvoudigd en zijn pagina's van de online bibliotheek niet meer rechtstreeks te bereiken.

De pagina's over kinderboeken, centsprenten en beweegbare prentenboeken, zijn bereikbaar onder deze links.

Zo is de veelbezochte pagina drukkers en uitgevers van centsprenten via de link centsprenten  te bereiken.

Alle pagina's behouden ook na herstructurering hun internetadres. Voor opmerkingen mail centsprenten@xs4all.nl.

 

 

Voorjaarsstudiedag zaterdag 18 april 2015

Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur nodigt alle Vrienden en andere belangstellenden van harte uit voor de voorjaarsstudiedag. We zijn te gast bij Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) in het gebouw van de openbare bibliotheek Brink 70 Deventer. Het is belangrijk dat de deelnemers zich van tevoren (het liefst voor 10 april) aanmelden per email hetoudekinderboek@gmail.com.

Voor het programma en de bereikbaarheid, lees hier verder ...  

 

 

blog Het Oude Kinderboek  

Michiel de Ruyter
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, de nieuwe film over de vaderlandse held Michiel de Ruyter is op 26 januari 2015 in première gegaan in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hoofdrolspeler Frank Lammers vertelde in een televisieprogramma – naar aanleiding van kritiek over het ontbreken van het onderwerp slavernij in de film – dat Michiel de Ruyter ‘een van de eersten was met een donkere man als vriend’. Lees verder ...
  

   links naar:    ↓oude kinderboeken   -  ↓boeken en prenten  -  ↓boekfestijnen  -   papieren speelgoed

hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 26 maart 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.