De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een non-profit organisatie met als doel het bevorderen van beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende oude kinderboeken en -prenten en de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. 

 

Website SGKJ

 

english version

 

 over de SGKJ       

    bestuur    

   ↓ aanmelden als Vriend

   ↓ anbi-informatie

   ↓ zusterorganisaties

   contact

   ↓ geschiedenis SGKJ

   web-archief

  activiteiten

    agenda

    ↓ blog oudekinderboek

    ↓ Berichten

    H. van Alphenprijs

    ↓ De Waare Rijkdom

    ↓ expo 2013

 online bibliotheek

     ↓ kinderboeken    

     centsprenten   

     ↓ beweegbare boeken       

       wensbladen

  verzamelaarsinfo     

 

 

Onderhoud en herstructurering website

Door onderhoud aan de website in de komende weken, zullen sommige pagina's niet bereikbaar zijn.

In de nieuwe structuur is deze homepage vereenvoudigd en zijn pagina's van de online bibliotheek niet meer rechtstreeks te bereiken. De pagina's over kinderboeken, centsprenten en beweegbare prentenboeken, zijn bereikbaar onder de betreffende links. Zo is de veelbezochte pagina drukkers en uitgevers van centsprenten via de link centsprenten  te bereiken. De pagina's behouden na herstructurering zoveel mogelijk hun internetadres. Voor opmerkingen mail centsprenten@xs4all.nl.

 

StokUithangbord.JPG (775967 bytes)

Voorjaarsstudiedag

Op zaterdag 18 april waren Vrienden van de SGKJ en belangstellenden te gast bij de Stichting 't Oude Kinderboek in de Bibliotheek Deventer.

Een foto-impressie van de studiedag is hier te bekijken. Als deze link niet werkt, plak dan het internetadres in de browser:

  

 

   Voorjaarsexcursie 2015 verbeelders.jpg (29379 bytes)

Een verslag van Margreet van Wijk: ‘De verbeelders’, de duotentoonstelling van Museum Meermanno en het Letterkundig Museum, geeft een indruk van de schat aan erfgoed op het gebied van illustratiekunst in de twintigste eeuw, geïnspireerd door het pas verschenen overzichtswerk De verbeelders van Saskia de Bodt en anderen. Lees verder...

 

 

 

blog Het Oude Kinderboek   

Een tijdje geleden liet een collega bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam me een dun boekje zien, dat hij voor 1 euro bij een antiquaar had gekocht. Voor dat geld kun je niet veel verwachten, maar dit boekje was in onverwacht goede staat en had een bijzonder geometrisch omslagontwerp. Het boekje is inmiddels opgenomen in de catalogus en de collectie van de UBA.

Lees verder...

 

 links naar:    ↓oude kinderboeken   -  ↓boeken en prenten  -  ↓boekfestijnen  -   papieren speelgoed

hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 20 april 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.