De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een non-profit organisatie met als doel het bevorderen van beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende oude kinderboeken en -prenten en de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. De SGKJ beheert geen collectie.

 

Website SGKJ

 

english version

 

 over de SGKJ       

    bestuur    

   ↓ aanmelden als Vriend

   ↓ anbi-informatie

   ↓ zusterorganisaties

   contact

   ↓ geschiedenis SGKJ

   web-archief

  activiteiten

    agenda

    ↓ blog oudekinderboek

    ↓ Berichten

    H. van Alphenprijs

    ↓ De Waare Rijkdom

    ↓ expo 2013

 online bibliotheek

     ↓ kinderboeken    

     centsprenten   

     ↓ beweegbare boeken       

       wensbladen

  verzamelaarsinfo     

 

 

Najaarsexcursie 2015

De najaarsexcursie wordt gehouden op 25 september en gaat naar het nieuwe Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. In het geheel gerenoveerde gebouw van de voormalige verzekeringsmaatschappij De Holland, heeft het museum een prachtig onderkomen.

Lees verder...

 

boekenrij.JPG (44548 bytes)

 

WaanEnWijs.jpg (118737 bytes)

Najaarsstudiedag 2015

De najaarsstudiedag wordt gehouden in Tilburg op 23 oktober.

De nieuwe geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur Het land van waan en wijs en Alice in Wonderland staan in het programma centraal. Daarnaast krijgt de Collectie Buijnsters in de universiteitsbibliotheek op die dag aandacht.

Lees verder...   

 

  

 

blog Het Oude Kinderboek   onder redactie van Jeannette Kok

Uitgever J. Vlieger en bakerrijmen, bibliografisch gepuzzel
Uitgeverij J. Vlieger bezat in de 19e eeuw verschillende panden in het centrum van Amsterdam. Op dit moment is er nog één vestiging aan de Amstel, waar papier en verf worden verkocht. De firma geeft geen boeken meer uit en er staan geen mensen van de familie Vlieger meer in de zaak, maar de interesse in het Vlieger-erfgoed is gebleven. In een vitrine staan een aantal oude boekjes, en de digitaal beschikbare ‘Vliegertjes’ zijn door de huidige medewerkers met plezier bekeken.

Lees verder...

 

!! nieuw emailaccount !!

Het nieuwe emailadres van de SGKJ is: StichtingGKJ@gmail.com

Op 24 juni is het email account van de SGKJ gehackt. Hierbij is het wachtwoord door de hackers gewijzigd, waardoor de email verzonden aan  hetoudekinderboek@gmail.com niet meer bereikbaar is voor het bestuur, met name de secretaris. Ernstiger is dat fake-mail vanaf het gehackte account is/wordt verzonden aan onze Vrienden. Vrienden en relaties van de SGKJ wordt aangeraden email afkomstig van hetoudekinderboek@gmail.com ongelezen uit hun mailbox te verwijderen. Het bestuur verontschuldigt zich voor de overlast die Vrienden en relaties hierdoor ondervinden.

 

boekenrij.JPG (44548 bytes)

 

Onderhoud en herstructurering website

Door onderhoud aan de website in de komende weken, zullen sommige pagina's niet bereikbaar zijn.

In de nieuwe structuur is deze homepage vereenvoudigd en zijn pagina's van de online bibliotheek niet meer rechtstreeks te bereiken. De pagina's over kinderboeken, centsprenten en beweegbare prentenboeken, zijn bereikbaar onder de betreffende links. Zo is de veelbezochte pagina drukkers en uitgevers van centsprenten via de link centsprenten  te bereiken. De pagina's behouden na herstructurering zoveel mogelijk hun internetadres. Voor opmerkingen mail centsprenten@xs4all.nl.

 

 links naar:    ↓oude kinderboeken   -  ↓boeken en prenten  -  ↓boekfestijnen  -   papieren speelgoed

StichtingGKJ@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 02 september 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.